Instrument

KIDV-model Vijf perspectieven op duurzaam verpakken®

Publicatiedatum: 25 augustus 2021

Bij het ontwikkelen van een succesvolle duurzame verpakking, moet je rekening houden met verschillende aspecten. Kijk bijvoorbeeld naar het verpakkingsproces en de logistiek, naar het aankoop- en weggooigedrag van je klanten en naar de verpakkings- en duurzaamheidsstrategie van jouw bedrijf. In het KIDV-model Vijf perspectieven op duurzaam verpakken® komen de belangrijkste invalshoeken aan bod. Het biedt je de mogelijkheid om vanuit elke invalshoek in te zoomen op zaken die in jouw situatie van belang zijn, met achtergrondinformatie, tips en voorbeelden die je verder kunnen helpen.

Vijf perspectieven

Verpakkingen en het product Beleid en strategie Consumenten gedrag Verpakken in de circulaire economie Materiaalkeuze en verpakkingsproces Duurzame product verpakkings combinatie
Het KIDV-model: Vijf perspectieven op duurzaam verpakken. Klik op een gedeelte in het model voor meer informatie.

De verpakking en het product

Duurzame productverpakkingscombinaties zijn altijd het resultaat van de juiste combinatie van producteigenschappen en verpakkingseigenschappen. Bij het verduurzamen van een verpakking is het belangrijk om eerst te kijken naar het voorkomen van productverliezen, naar het tegengaan van productverspilling en naar de veiligheid voor de gebruiker en de omgeving. Als deze aspecten optimaal zijn gewaarborgd, kun je inzoomen op de vraag hoe je de verpakking verder kunt verduurzamen. Dat kan bijvoorbeeld door het reduceren van verpakkingsmateriaal of het gebruik van duurzame materiaaltoepassingen, zonder dat de verpakking inlevert op functionaliteit.

Binnen dit onderwerp

Beleid en strategie

Het is belangrijk om duurzaam verpakken te integreren in het beleid van je bedrijf. Naast kennis van de wet- en regelgeving voor (duurzaam) verpakken is het daarbij belangrijk om te weten welke ontwikkelingen en kansen zich in jouw sector voordoen met betrekking tot duurzaam verpakken. Zo kun je beoordelen hoe jouw bedrijf daar met passende verpakkingsstrategieën en/of nieuwe businessmodellen op in kan spelen.

Binnen dit onderwerp

Consumentengedrag

Verpakkingen hebben invloed op consumentengedrag bij de aankoop, het gebruik en het afdanken van de product-verpakkingscombinatie. Duurzaam verpakken kan ook een bijdrage leveren aan duurzaam consumentengedrag.Door verpakkingen vanuit het perspectief van consumenten te bekijken, wordt duurzaam verpakken een investering in de toegevoegde waarde voor de klant. Op die manier levert duurzaam verpakken zowel extra winst voor het milieu, als kostenbesparingen bij materiaalgebruik, energie, transport en afval. Reden genoeg dus om bij het ontwikkelen van verpakkingen goed te kijken naar de invloed op consumenten.

Binnen dit onderwerp

Verpakken in de circulaire economie

De vraag naar verpakkingen stijgt onder invloed van toenemende welvaart en een groeiende wereldbevolking. Hierdoor neemt het grondstofverbruik, de hoeveelheid verpakkingsafval en de bijbehorende milieu-impact toe. Daarom is het belangrijk dat we van een lineaire naar een circulaire economie groeien, een economisch systeem waarin we de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseren en verspilling minimaliseren. Dat vraagt om anders denken. Bijvoorbeeld: hoe kan ik al bij mijn ontwerp rekening houden met de afvalfase, door te zorgen dat verpakking goed recyclebaar is? Hoe zorg ik met mijn ontwerp dat er geen afval ontstaat? En welke ander systemen of andere business-modellen kunnen we toepassen om in de behoeften van consumenten te voorzien?

Binnen dit onderwerp

Materiaalkeuze en verpakkingsproces

Bij het ontwikkelen van duurzame verpakkingen is de keuze van het juiste materiaal en het verpakkingsproces een belangrijke stap. Bij de keuze van het materiaal kies je in feite ook het verpakkingsproces, en die combinatie bepaalt welke verpakkingstypen kunnen worden gemaakt

Binnen dit onderwerp

Duurzame product verpakkingscombinatie

Duurzaam verpakken betekent dat je verpakkingen ontwikkelt die zo min mogelijk impact op het milieu hebben, zonder dat je daarbij de kwaliteit van het verpakte product in het geding brengt. Dat houdt in dat je ervoor zorgt dat de verpakking zo wordt ontworpen, geproduceerd en verwerkt, dat hij zo min mogelijk grondstoffen nodig heeft en opnieuw kan worden gebruikt of gerecycled. Je bereikt een optimale duurzame productverpakkingscombinatie door de vijf perspectieven uit het KIDV-model optimaal in te zetten, op elkaar af te stemmen en te balanceren. Zo vind je de optimale mix, afgestemd op jouw product, bedrijf en keten.