Instrument

Weggooiwijzer

Publicatiedatum: 22 april 2024

De Weggooiwijzer maakt het consumenten makkelijker om verpakkingsafval op de juiste wijze weg te gooien. Uit onderzoek blijkt dat onder consumenten veel draagvlak is voor gescheiden inzameling, maar zij willen dan wel weten in welke bak het afval moet.

Verpakkingen kunnen optimaal worden verwerkt en gerecycled, indien ze na gebruik in de juiste afvalstroom terechtkomen. Door de jaren heen heeft de consument steeds meer mogelijkheden gekregen om afval te scheiden. Dit heeft het weggooien van verpakkingen ingewikkelder gemaakt, want wat moet waar?

De Weggooiwijzer helpt hierbij. Logo's op de verpakkingen geven aan tot welke categorie afval de verschillende onderdelen van een verpakking behoren. Consumenten zien in één oogopslag waar elke verpakking (of componenten daarvan) moet worden weggegooid.

Nieuwe logo’s in de maak

De huidige set Weggooiwijzer-logo’s is toe aan een update. Aanleiding hiervoor is dat in maart 2024 een nieuwe wel/niet lijst is gepubliceerd, waarin staat welk type afval wel en niet bij het PMD (plastic, metaal en drankenkartons) mag. De Weggooiwijzer volgt deze wel/niet lijst, en zal naar aanleiding van de publicatie daarom in 2024 worden geüpdatet.

In Europees verband wordt ook gewerkt aan internationale Weggooiwijzer-logo’s, maar deze zijn er nog niet. De verwachting is dat uniforme Europese logo’s in 2028 worden ingevoerd. Op dit moment hanteert elke EU-lidstaat haar eigen logo’s/symbolen, die het beste aansluiten bij de situatie in het betreffende land. De Nederlandse set logo’s is daarom ook uitsluitend ontworpen en bestemd voor de Nederlandse markt.

Logo’s versus recyclebaarheid

De bestaande logo’s zijn ontworpen om consumenten te helpen bij het op de juiste manier weggooien van hun afval. Ze bieden geen garantie of de verpakking al dan niet wordt gesorteerd en gerecycled. Wilt u als producent de recyclebaarheid van uw verpakking beoordelen, raadpleeg dan de KIDV Recyclechecks.

Aan de slag met de logo’s

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van Weggooiwijzer-logo's. Voor verdere uitleg over het gebruik van de Weggooiwijzer kunt u de handleiding downloaden. De logo's zelf kunt u aanvragen via weggooiwijzer@verpact.nl. Het gebruik van de logo’s is vrijwillig en hier zijn geen kosten aan verbonden.

NB! Gezien de veranderingen die de komende jaren in werking treden, adviseert het KIDV om alleen nieuwe logo’s te drukken bij de introductie van nieuwe verpakkingen of vernieuwde designs. In beide gevallen kan het aanpassen van het drukwerk meegenomen worden in het traject. Zo kan onnodige verspilling van verpakkingen worden voorkomen.