Menu Sluit

Over ons

Steeds meer ondernemers willen aan de slag met duurzaam verpakken, omdat ze het belang én de kansen zien van een circulaire economie voor verpakkingsmateriaal. Daarom adviseert en inspireert het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) bedrijven met advies op maat. We bieden feitelijke kennis en praktische tools, gebaseerd op toegepast wetenschappelijk onderzoek, actuele trends en kennis van de verpakkingsketen.

Organisatie

Het KIDV bestaat uit een Raad van Toezicht, een College van onafhankelijke experts en het KIDV-bureau. De Raad van toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van het verpakkende bedrijfsleven. Het College van onafhankelijke experts bestaat uit wetenschappers van diverse universiteiten.

Het KIDV wordt bekostigd door het Afvalfonds Verpakkingen met twee miljoen euro per jaar voor een periode van tien jaar. Dit bedrag komt uit de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. De invulling van dit budget wordt bepaald op basis van jaarplannen. 

Team

Chris Bruijnes

Directeur

Ingrid Goud

Office en HR management

Karen van de Stadt

Verpakkingskundige

Anne van Seters

Verpakkingskundige

Nynke Arntzen

Verpakkingskundige

Niels van Marle

Verpakkingskundige

Marcel Keuenhof

Verpakkingskundige


Caitlin Ouwehand

Verpakkingskundige

Vincent Balk

Projectleider

Marc Reijnders

Projectleider

Charissa Koolen

Projectleider 

Gijs Langeveld

Projectleider

Lilian Scholten

Communicatieadviseur

Maartje Knaap

Communicatieadviseur

Gerard Haverkamp

Redacteur

Raad van Toezicht

Cees de Mol van Otterloo

Directeur Afvalfonds
Verpakkingen (voorzitter)

Marc Jansen

Directeur Centraal Bureau
Levensmiddelen­handel 
(penningmeester)

Marian Geluk

Directeur Federatie Nederlandse
Levensmiddelen­industrie 

Ronald van Welie

Directeur Nederlandse 
Cosmetica Vereniging (NCV)

 

Eus Peters 

Directeur Raad Nederlandse 
Detailhandel

 

 

College van Onafhankelijke Experts

Het College van Onafhankelijke Experts is opgericht om, vanuit haar deskundigheid, aan de directie en de Raad van Toezicht van het KIDV, gevraagd en ongevraagd advies te geven. Dit doet zij zonder last en ruggespraak. Het College heeft vanuit haar onafhankelijke positie de mogelijkheid deze adviezen openbaar te maken.

Ulphard Thoden van Velzen

Wageningen University & 
Research

Jan Paul van Soest

De Gemeynt

Jacqueline Cramer

Universiteit Utrecht

Jos Keurentjes

TU Eindhoven

 

Roland ten Klooster

Universiteit Twente / Plato 
Product Consultants

 

Peter Rem

TU Delft