Beleid en strategie

Bedrijven die effectieve duurzame productverpakkingscombinaties ontwikkelen zien duurzaamheid als een strategische kans en als onderdeel van hun waarde-creatie. Ze zien dat duurzaamheid voor een groeiende groep consumenten een integraal onderdeel is van kwaliteit en merkbeleving. Ze zien het als een kans om de relaties tussen markt, klant en natuurlijke hulpbronnen op een nieuwe manier te bekijken. Daarom bieden ze hun klanten met hun producten en diensten zoveel mogelijk toegevoegde waarde, tegen zo laag mogelijke milieu-impact.

Het is belangrijk om duurzaam verpakken te integreren in het beleid van je bedrijf. Naast kennis van de wet- en regelgeving voor (duurzaam) verpakken is het daarbij belangrijk om te weten welke ontwikkelingen en kansen zich in jouw sector voordoen met betrekking tot duurzaam verpakken. Zo kun je beoordelen hoe jouw bedrijf daar met passende verpakkingsstrategieën en/of nieuwe businessmodellen op in kan spelen.

 

Meer informatie

Wet- en regelgeving

Welke Europese en Nederlandse wet- en regelgeving is er en aanzien van (duurzaam) verpakken?

Lees meer >

Sector ontwikkelingen

Wat zijn belangrijke duurzaamheidsthema’s binnen de verpakkende industrie en binnen de verschillende sectoren?

Lees meer >

Bedrijfsbeleid en duurzaamheid

Welke rol speelt duurzaamheid binnen je bedrijf en welke kansen biedt de verduurzaming van verpakkingen?

Lees meer >

Verpakkingsstrategie en businessmodellen

Hoe kun je een verpakkingsstrategie ontwikkelen waarmee je grondstoffen optimaal toepast en hergebruikt en de milieu-impact minimaliseert? Wat betekent dat voor het businessmodel van jouw bedrijf?

Lees meer >