Sectorontwikkelingen

Om op brancheniveau verdere stappen te zetten bij de verduurzaming van verpakkingen, hebben brancheorganisaties in samenwerking met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) een Brancheplan Duurzaam Verpakken opgesteld. Deze plannen bevatten doelen voor het duurzamer maken van verpakkingen. Deze doelen zijn gebaseerd op de prestaties van koplopers uit de branches en gelden branchebreed.

De plannen maken duidelijk hoe de nabije toekomst van duurzaam verpakken eruitziet. Er staan concrete doelstellingen en maatregelen in, die er bijvoorbeeld op zijn gericht om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te reduceren en om verpakkingen volledig recyclebaar en herbruikbaar te maken. Er werd voor twee periodes een brancheplan opgesteld, eerst voor de periode 2015-2017 (13 brancheplannen) en daarna voor de periode 2019-2022 (22 brancheplannen). 

Wil je meer weten over de brancheverduurzamingsplannen? Klik hier voor een overzicht van de brancheplannen en beoordelingsrapportages voor de periode 2019-2022.

De brancheverduurzamingsplannen

Het opstellen van de brancheverduurzamingsplannen met hoogst haalbare doelen is een van de afspraken uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 tussen het Rijk, het verpakkende bedrijfsleven en gemeenten. De plannen werden door een wetenschappelijke commissie onder leiding van het KIDV getoetst en vastgesteld.