Materiaalkeuze en verpakkingsproces

Bij het ontwikkelen van duurzame verpakkingen is de keuze van het juiste materiaal en het verpakkingsproces een belangrijke stap. Bij de keuze van het materiaal kies je in feite ook het verpakkingsproces en die combinatie bepaalt welke verpakkingstypen kunnen worden gemaakt.

Een voorbeeld. Stel je wilt soep verpakken. Je kiest dan niet alleen een materiaal als glas, kunststof of metaal, maar je kiest ook het verpakkingstype. Bijvoorbeeld een glazen fles, een glazen pot, een kunststof sta-zak of een metalen blik. Ieder van deze opties vraagt om een specifiek verwerkingsproces. Zo gebeurt het vullen van een glazen pot op geheel andere productielijnen dan het vullen van een flexibele sta-zak.

Keuzes bij de duurzaamheid van een verpakking beperken zich dan ook niet alleen tot de duurzaamheid van verpakkingsmaterialen. Want naast het materiaal heeft het totale verpakkingsproces ook invloed op de duurzaamheid. Het is belangrijk om bij het ontwikkelen van een duurzame productverpakkingscombinatie al rekening te houden met de verschillende onderdelen in het verpakkingsproces. Zo kun je de milieu-impact van de productverpakkingscombinatie verkleinen. Daarom vind je bij dit onderdeel niet alleen informatie over materiaalkeuze en grondstoffen, maar ook aandachtspunten bij het verpakkingsproces, verpakkingssystemen en logistiek.


Hoe verloopt het verpakkingsproces?
  • De eerste stappen lopen van de productie van het verpakkingsmateriaal, inclusief de aanvoer van verpakkingsmaterialen of lege verpakkingen, naar het vulproces.
  • In het vulproces worden product en verpakking samengebracht tot de productverpakkingscombinatie.
  • Vervolgens wordt de productverpakkingscombinatie nog verder verpakt in het verpakkingssysteem. Dit verpakkingssysteem bestaat meestal uit een pallet met daarop een aantal transportverpakkingen met daarin de productverpakkingscombinatie. Dit geheel wordt getransporteerd naar het verkooppunt
  • De consument koopt de productverpakkingscombinatie. Na gebruik van het product bepaalt het verpakkingstype hoe de consument de verpakking moet afdanken.

Bij verpakkingsontwikkeling ligt het accent vaak slechts op een deel van de verpakkingsketen, dat in de figuur met de groene pijlen is aangegeven. Het loopt vanaf de materiaalproductie tot aan het moment dat het verpakkingsmateriaal afval wordt. Dit is voor bedrijven die die hun verpakkingen willen verduurzamen ook het meest overzichtelijke deel van de keten. Meestal werken bedrijven goed samen met de toeleveranciers van de verpakkingsmaterialen en de afnemers en retailers die verantwoordelijk zijn voor de verkoop.

Het overige deel van de keten, dat in de figuur met lichtgrijze pijlen is aangegeven, heeft echter ook een grote invloed op de duurzaamheid van productverpakkingscombinaties. Dit deel loopt vanaf de afvalfase via grondstof naar de productie van verpakkingsmaterialen en sluit de keten voor een circulaire economie. Bij het onderdeel ‘Verpakken in de circulaire economie’ vind je daar meer informatie over.

 

Meer informatie

Materiaalgebruik en grondstof

Hoe kies je het juiste materiaal en zorg je voor zo min mogelijk milieudruk? Hoe ga je duurzaam om met het gebruik van grondstoffen?

Lees meer >

Verpakkingsproces

Welke invloed kun je bij verpakkingsontwikkeling uitoefenen op de verdere verduurzaming van het verpakkingsproces?

Lees meer >

Verpakkingssystemen

Hoe kun je ervoor zorgen dat de verschillende verpakkingslagen uit een verpakkingssysteem optimaal op elkaar worden afgestemd en zo efficiënt mogelijk worden ingezet?

Lees meer >

Logistieke efficiëntie

Hoe kom je vanuit verpakkingsontwikkeling tot meer logistieke efficiëntie? Wat zijn mogelijkheden om efficiënter om te gaan met zowel inkomende verpakkingsmaterialen, als met uitgaande productverpakkingscombinaties?

Lees meer >