Verpakkingsproces

Procesoptimalisatie maakt vaak deel uit van bedrijfsvoering. Dit zorgt er voor dat processen efficiënter verlopen, wat uiteindelijk moet leiden tot minder uitval, minder afval en een verlaging van het energiegebruik. Met betrekking tot verpakkingsontwikkeling en de reductie van milieudruk kun je daarbij naar de volgende zaken kijken:

Materiaal reductie door betere processen
Moderne machines en processen maken gebruik van sensoren die tijdens productie alle belangrijke procesparameters kunnen volgen. De computerbesturing kan de instellingen real-time volgen en bijsturen waar dat nodig is. Dit zorgt ervoor dat processen soepeler lopen, waardoor verpakkingsmaterialen mechanisch minder worden zwaar belast. Het proces kan ook direct reageren op kleine variaties in de eigenschappen van het verpakkingsmateriaal. Dit biedt mogelijkheden voor materiaalbesparing en het toepassen van hernieuwbare materialen, mono-materialen of materialen gemaakt uit recyclaat, omdat deze materialen soms kwetsbaarder zijn.

Standaardisatie in verpakkingen en verpakkingsmaterialen

Standaardisatie leidt vaak tot verhoging van efficiëntie. Dit komt doordat procesinstellingen minder vaak hoeven worden aangepast, waardoor ze minder storingen geven. Standaardisatie leidt meestal ook tot een afname van voorraden van materialen, waardoor de hoeveelheid afval kan verminderen. Er hoeven dan immers minder oude voorraden te worden vernietigd als er bijvoorbeeld wordt overgegaan naar nieuwe artworks of als er materiaalaanpassingen nodig zijn.

Inline printtechnieken kunnen de weg naar standaardisatie faciliteren
Door de toenemende kwaliteit en snelheid van deze printtechnieken kan tijdens het vulproces in de productielijn steeds meer landenspecifieke of productspecifieke informatie op een gestandaardiseerde basisverpakking worden aangebracht.

Intern verpakkingsafval al direct in proces recyclen
Bij het produceren van verpakkingen en halffabricaten ontstaat soms afval, zoals snijafval bij geblazen flessen of bij het stansen van trays. Als er mono-materialen worden gebruikt, is het vaak mogelijk om dit afval weer in te zetten als nieuw materiaal. Op die manier ontstaat er geen restafvalstroom ontstaat in het proces en kan alle grondstof in de verpakking worden gebruikt. Bij meerlaagse materialen is dit meestal niet mogelijk.

Intern productafval al direct in het proces recyclen
In ieder proces ontstaat uitval als gevolg van productiefouten of storingen in het proces. Het is belangrijk om te kijken hoe verpakkingsmaterialen en product direct kunnen worden gescheiden, zodat het product weer vooraan in het proces kan worden ingevoerd en opnieuw kan worden verpakt.

Intern afval beter gescheiden inzamelen
In processen is het vaak eenvoudig om stromen mono-materialen gescheiden op te vangen en af te voeren, zoals pallet-folies die zijn gebruikt voor inkomende materialen, restanten folie-materiaal op rollen en snijafval van karton.