Brancheplannen Duurzaam Verpakken 2019 - 2022

Om op brancheniveau verdere stappen te zetten bij de verduurzaming van verpakkingen, hebben 22 brancheorganisaties in samenwerking met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) een Brancheplan Duurzaam Verpakken 2019-2022 opgesteld. In de brancheplannen staan concrete doelstellingen en maatregelen om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te reduceren en om verpakkingen volledig recyclebaar en herbruikbaar te maken. Hieronder vindt u een overzicht van de brancheorganisaties die een Brancheplan Duurzaam Verpakken hebben opgesteld.