Menu Sluit

Brancheplannen Duurzaam Verpakken 2019 - 2022

Om op brancheniveau verdere stappen te zetten bij de verduurzaming van verpakkingen, hebben 22 brancheorganisaties in samenwerking met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) een Brancheplan Duurzaam Verpakken 2019-2022 opgesteld. Het KIDV heeft deze brancheplannen in mei 2019 gepubliceerd.

De brancheplannen zijn beoordeeld door het College van Onafhankelijke Experts van het KIDV. De plannen maken duidelijk hoe de nabije toekomst van duurzaam verpakken eruitziet. Er staan concrete doelstellingen en maatregelen in, die er bijvoorbeeld op zijn gericht om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te reduceren en om verpakkingen volledig recyclebaar en herbruikbaar te maken. Hieronder vindt u een overzicht van de brancheorganisaties die een Brancheplan Duurzaam Verpakken hebben opgesteld.