Menu Sluit

Modint, INretail, VGT (mode, textiel en sport)

De mode, textiel en sportbranche wordt gevormd door de leden van Modint (kleding, modeaccessoires, tapijt en [interieur]textiel), INretail (winkelier in retail non-food) en VGT (Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel).

Modint, INretail, VGT (mode, textiel en sport)

De sector streeft ernaar om alle verpakkingen uiterlijk 2030 volledig circulair te maken. In 2019 wordt een nulmeting uitgevoerd om de huidige stand van zaken in kaart te brengen. Er zijn nu nog weinig specifieke gegevens over het verpakkingenvolume. Volgens cijfers van het Afvalfonds Verpakkingen (2014) is de verhouding tussen de verschillende verpakkingsmaterialen voor de branche ongeveer als volgt: karton 84%, kunststof 14%, metaal 1% en overig (hout, bioplastics, glas) lager dan 1%.