Techniek Nederland

Techniek Nederland bracht begin 2022 het Brancheplan Verpakken uit, gericht op de vermindering en verduurzaming van de verpakkingen in de installatiebranche.

Techniek Nederland

Het plan is opgesteld met en door bedrijven uit de installatiesector. De doelstellingen zijn gericht op 2025, waaronder twintig procent minder plastic en kartonnen verpakkingen gebruiken. Daarnaast zijn de verpakkingen die de branche over drie jaar nog gebruikt volledig recyclebaar. Het plan is overhandigd aan de staatssecretaris van I&W en inmiddels al door een groot aantal partijen ondertekend voor deelname, Techniek Nederland roept meer bedrijven uit de sector op om zich achter het brancheplan te scharen. Aan het brancheplan is ook een actieplan toegevoegd.
Het KIDV heeft de totstandkoming van het brancheplan ondersteund, maar heeft dit niet zelf door een onafhankelijke commissie laten toetsen zoals bij de brancheplannen uit 2019 wel het geval was.

Voor meer informatie zie: https://www.technieknederland.nl/verpakkingen