Menu Sluit

Out-of-home

Het Brancheplan Duurzaam Verpakken van de out-of-home sector is een initiatief van een groep van meer dan vijftien bedrijven, die tot de koplopers in hun markt behoren. De totstandkoming van het brancheplan is gefaciliteerd door Koninklijke Horeca Nederland. In het brancheplan beschrijven de deelnemers de ambities van hun sector om de milieu-impact van verpakkingen te reduceren, bij de import, productie en de verkoop van eten en drinken voor de Nederlandse out-of-home markt.

Out-of-home

Met het brancheplan willen zij een praktische invulling geven aan de Raamovereenkomst Verpakkingen, de achterliggende Europese regelgeving en essentiële eisen en aan de nieuwe Europese richtlijn voor Single Use Plastics.