Menu Sluit

GroentenFruit Huis

GroentenFruit Huis is de brancheorganisatie van bedrijven die actief zijn in de afzet van groenten en fruit, zoals handelsbedrijven en telersverenigingen. Zij zijn gespecialiseerd in binnenlandse groothandel, import, export, bewerking en verwerking, verpakkingen en in de opslag en overslag van groenten en fruit.

GroentenFruit Huis

De groenten- en fruitsector maakt gebruik van verschillende verpakkingen voor verschillende doeleinden. Uitgangspunt van de sector is dat zij haar producten verpakt als dit een vermindering van de totale milieubelasting van het product tot gevolg heeft en/of een noodzakelijke bijdrage levert aan voedselveiligheid, houdbaarheid, bescherming, kwaliteit, handling of traceerbaarheid van het product.

Beslisboom AGF

In januari 2022 publiceerde Greenport West-Holland een beslisboom, die ondernemers in de AGF-sector ondersteunt bij de verduurzaming van verpakkingen. U kunt de beslisboom gratis downloaden via de website van Greenport West-Holland.

Archief

GroentenFruit Huis stelde in 2014 voor het eerst een brancheverduurzamingsplan op. Hieronder kunt u dat brancheplan en de bijbehorende documenten downloaden.