Wet- en regelgeving

Als je bedrijf in Nederland een verpakt product op de markt brengt en/of importeert, dan moet de verpakking voldoen wet- en regelgeving met betrekking tot het verduurzamen van verpakkingen. Deze verplichtingen zijn bedoeld om de milieubelasting van verpakkingen en verpakkingsafval stap voor stap terug te dringen.

Belangrijk is het Besluit Verpakkingen, waarvan onder meer de ‘essentiële eisen’ en de maximaal toelaatbare hoeveelheid zware metalen deel uit maken. De verplichtingen uit dit Besluit komen voort uit de Europese Richtlijn 94/62/EG Verpakkingen en verpakkingsafval. Ze zijn bedoeld om de milieubelasting van verpakkingen en verpakkingsafval stap voor stap terug te dringen.

Meer informatie over wet- en regelgeving? Bekijk het dossier dat het KIDV heeft opgesteld hier.

De rol van het Afvalfonds Verpakkingen
Bedrijven die verpakte producten op de markt brengen zijn wettelijk verplicht bij te dragen aan recycling. Het Afvalfonds Verpakkingen treedt op namens het verpakkende bedrijfsleven en heeft diverse taken. Deze taken worden gefinancierd vanuit de afvalbeheersbijdrage die verpakkende bedrijven betalen. Hieruit worden ook de kosten voor de inzameling en recycling van verpakkingen vergoed aan de gemeenten.