Beleid en wetgeving verpakkingen

Op deze pagina geeft het KIDV een overzicht van het Europese en nationale beleid voor verpakkingen en verpakkingsafval, met de wet- en regelgeving die daaruit voortkomt. Bekijk de tijdlijn met alle mijlpalen en toekomstige acties.

Introductievideo

De basis voor de wetgeving over verpakkingen ligt in de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) en in de Richtlijn verpakkingen en afvalstoffen (94/62/EG) van de Europese Unie. Die werden in de beginjaren negentig opgesteld en zijn inmiddels verschillende keren herzien. De EU-lidstaten hebben de maatregelen uit de afvalstoffen- en verpakkingsrichtlijn in hun eigen nationale wetgeving geïmplementeerd.

De wet- en regelgeving is permanent aan verandering onderhevig. Als gevolg van nieuw beleid (denk aan de transitie naar een circulaire economie voor verpakkingen) worden bestaande wetten geactualiseerd en er komen nieuwe bij. Een voorbeeld hiervan is de Single Use Plastics-richtlijn die in 2021 van kracht werd om wegwerpplastics - waaronder verschillende soorten verpakking - tegen te gaan. Inmiddels werpt het voorstel voor een nieuwe Europese verpakkingsverordening (de Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) zijn schaduw vooruit. Belangrijke ontwikkelingen zijn hogere recyclingdoelstellingen, de verplichte inzet van gerecycled content, de herziening van de zogeheten essentiële eisen voor verpakkingen en de uitbreiding van de producentenverantwoordelijkheid.

Tijdlijn wet- en regelgeving 

Het KIDV heeft de informatie over wet- en regelgeving op een rij gezet in een tijdlijn. Wie op de tijdlijn klikt, komt binnen in het huidige jaar. Door naar boven (naar vorige jaren) of naar beneden (naar de toekomst) te scrollen, komt u bij alle aan verpakkingen gerelateerde wetgeving. Let op: de tijdlijn werkt het beste in een browser van een laptop of computer. 

Scope

De tijdlijn is specifiek gericht op Europese en Nederlandse wet- en regelgeving over verpakkingen, vanuit het oogpunt van duurzaam verpakken. In de tijdlijn zijn de items opgenomen die op dit moment relevant zijn voor producenten en importeurs.

PPWR

Eind 2022 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor een nieuwe verpakkingsverordening, de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). Klik hier om meer te lezen over de stand van zaken (mei 2023).

Dossier Single Use Plastics

Over de SUP-maatregelen heeft het KIDV een aparte dossierpagina opgesteld, deze vindt u hier. Hier zijn ook de beslisbomen te vinden, waarmee u kunt bepalen of uw verpakkingen onder de SUP-richtlijn vallen en zo ja, wat dit voor u in de praktijk betekent.

Dossier voedselveiligheid

Voor de wetgeving op het gebied van voedselveiligheid heeft het KIDV een serie factsheets opgesteld. Deze vindt u hier. Onderdelen uit andere wetten (bijvoorbeeld de Wet milieubeheer en de Warenwet) worden alleen genoemd als die op verpakkingen betrekking hebben.

Heeft u opmerkingen of suggesties voor de tijdlijn, stuur dan svp een mail naar info@kidv.nl

Tijdlijn