Menu Sluit

Wet- en regelgeving verpakkingen

Op deze pagina geeft het KIDV een overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van verpakkingen. De inhoud varieert van een toelichting op de zogenoemde 'essentiële eisen' tot en met de implemenatie van de Europese richtlijn voor Single Use Plastics (SUP). Verder biedt deze pagina een overzicht van Nederlandse en Europese beleidsdocumenten.