Menu Sluit

Beleid en wet- en regelgeving verpakkingen

Op deze pagina geeft het KIDV een overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van verpakkingen. Actuele onderwerpen zijn de herziening van de essentiële eisen voor verpakkingen en de implementatie van de Europese richtlijn voor Single Use Plastics (SUP). Verder biedt deze pagina een overzicht van Nederlandse en Europese beleidsdocumenten, zoals de EU Plastic Strategie en NL Circulair in 2050.

Er is een aparte dossierpagina over Voedselveiligheid.