Bedrijfsbeleid en duurzaamheid

De vraag naar duurzame verpakkingen groeit. Deze vraag wordt gedreven door economische groei, het verbeterde consumentenvertrouwen, bewustere consumenten, wet- en regelgeving en het Nederlandse en Europese beleid dat is gericht op de ontwikkeling naar een circulaire economie.

Duurzaam verpakken biedt je bedrijf dus kansen. Om die kansen te benutten is het belangrijk om bij het (door)ontwikkelen van breder duurzaamheidsbeleid goed te kijken naar (sector)ontwikkelingen, trends, innovaties en mogelijke toekomstscenario’s voor duurzaam verpakken.

Als het gaat om (duurzaam) verpakken moet ieder bedrijf dat in Nederland verpakkingen op de markt brengt of importeert, voldoen aan de wettelijke eisen en richtlijnen. Duurzaam verpakken biedt echter ook kansen binnen het bredere duurzaamheidsbeleid van bedrijven. Uit een branche-update van ABN-AMRO van mei 2017 blijkt dat circulair verpakken milieuwinst oplevert: een meer circulaire aanpak kan in Nederland leiden tot een besparing van grondstoffen ter waarde van 70 tot 105 miljoen per jaar.

Dat is niet alleen goed voor het milieu en de portemonnee, het draagt ook bij aan een beter klimaat. Uit een onderzoek dat CE Delft in 2016 in opdracht van het KIDV uitvoerde, blijkt dat er wereldwijd een afname van 6% van de broeikasgassen kan worden bereikt door twee-derde van het huishoudelijk afval te recyclen. In de Europese Unie zou deze toename in recycling leiden tot een CO2-reductie van 4%.

Bij het realiseren van die reductie kunnen verpakkingsontwikkelaars een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door mee te denken over business-modellen die andere verpakkingsstrategieën mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van productgebruik door je bedrijf als service via lease constructies, of aan hoogwaardige herbruikbare verpakkingen die eigendom blijven van jouw bedrijf. Een voorbeeld is een koffieabonnement voor bedrijven, waarbij de koffie in herbruikbare retourverpakkingen wordt geleverd.

Het is essentieel om bij verpakkingsontwikkeling rekening te houden met de koers van het bedrijfsbeleid. De optimale integratie van duurzame verpakkingsoplossingen vraagt immers om een goede afstemming tussen innovatie en bedrijfsbeleid. Mogelijke investeringen kunnen alleen worden verantwoord als de verpakkingsoplossingen de propositie versterken en waarde creëert voor het bedrijf. Bovendien wordt de waarde van duurzame productverpakkingscombinaties ook voor de consument versterkt als deze overeenkomen met de waarden van het bedrijf en het merk. Hoe sterker de match tussen de duurzame productverpakkingscombinatie en het verhaal er achter, hoe groter de kans dat de consument dit oppikt en begrijpt. Dit leidt tot positieve beeldvorming van het product.

Duurzaam ondernemen heeft de toekomst

Steeds meer bedrijven doen aan energiebesparing, afvalreductie en recycling, aan opwekking of gebruik van duurzame energie en aan CO2-reductie. Daarnaast zijn er ook steeds meer bedrijven die de strategische kansen van duurzaam ondernemen zien, waarbij het - naast kostenbesparingen - steeds vaker gaat om duurzame proposities en om nieuwe en circulaire businessmodellen. Er zijn diverse thema’s die relevant zijn in het kader van duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan:

  • CO2-uitstoot en de relatie met klimaatverandering;
  • grondstoffenschaarste;
  • zwerfafval;
  • fijnstof en smog;
  • toename wereldbevolking en toename van welvaart in landen als China en India;
  • gezondheid en voedselveiligheid.

Welke thema’s het meest relevant zijn, verschilt per bedrijf. Elk bedrijf maakt zijn eigen afwegingen: passief reageren, of actief inspelen? Het ene bedrijf stelt zich als doel om aan de wet- en regelgeving te voldoen, terwijl het andere duurzaamheid ziet als waarde-creatie en koploper wil zijn.

Onderscheid tussen bedrijfsbeleid en merkstrategie

Een bedrijf kan er voor kiezen om op bedrijfsniveau te sturen op duurzaamheidsbeleid en merken hieraan ondergeschikt maken. Een bedrijf met grote merken kan er echter ook voor kiezen dit voor een belangrijk deel te bepalen op merkniveau. Dit laatste betekent dat het bedrijf merken op de markt kan brengen die onderling verschillend met duurzaamheid omgaan en specifieke thema’s uitdragen.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat dit complexiteit kan veroorzaken als productiefaciliteiten worden gedeeld door verschillende merken. Dat maakt het realiseren van de duurzaamheidsmaatregelen en de daaruit volgende aanpassingen van verpakkingsprocessen complexer, omdat de overige merken ook mee moeten in deze veranderingen.