Productbescherming

Bij de meeste productverpakkingscombinaties is minder dan 10% van de milieudruk toe te kennen aan de verpakking. Het product heeft vaak veel meer invloed op de milieudruk dan de verpakking.

Bij het ontwikkelen van duurzame productverpakkingscombinaties gaat het om de juiste balans tussen de bescherming van het product enerzijds en de mate van verpakken anderzijds. Vanuit duurzaamheidsperspectief is het gunstiger is om een product iets teveel te beschermen, dan iets te weinig.

Op de afbeelding hierboven zie je dat de milieudruk in de meeste gevallen sneller toeneemt bij te weinig productbescherming (linkerkant grafiek), dan bij teveel productbescherming (rechterkant grafiek), waar de lijn minder snel stijgt. Het is dus belangrijk om de juiste balans te vinden tussen productbescherming en materiaalgebruik. Dat geldt zowel voor voedselproducten waarbij bederf moet worden tegengegaan, als voor non-food producten om te voorkomen dat er schade optreedt tijdens transport en logistiek.

Een goede afstemming tussen product en verpakking is belangrijk. Soms kan door een kleine aanpassing aan het product ook het verpakken eenvoudiger worden gemaakt. Een voorbeeld hiervan is IKEA. Bij veel van de IKEA-meubels wordt in het ontwerp al rekening gehouden met de vraag hoe de gedemonteerde producten efficiënt kunnen worden verpakt. Met geoptimaliseerde productverpakkingscombinaties kunnen vaak complexe producten met minimale verpakkingen en eenvoudige materialen toch zonder beschadigingen bij de consument komen.

 

Meer informatie

Productverliezen en verpakkingen
Meer en betere verpakkingen kunnen een rol spelen bij het verminderen van productverliezen van vooral voedsel. Aan de ander kant neemt dan het volume aan verpakkingen toe. In 2016 organiseerde het KIDV een internationale ronde tafel met wetenschappers rond het thema ‘Product losses and packaging’. Hierbij stonden twee dilemma’s centraal:

  • De verpakking en de consument: hoe maak je de verpakking aantrekkelijk en hoe zorg je ervoor dat de verpakking makkelijk is te gebruiken, maar ontwerp je wel een verpakking die zo circulair mogelijk is?
  • Optimalisatie van verpakkingen: hoe minimaliseer je productverliezen, bijvoorbeeld door betere bescherming en langere houdbaarheid van het product, maar ontwikkel je een zo circulair mogelijke verpakking?

Lees hier het verslag van de rondetafelbijeenkomst ‘Product losses and packaging’.

Daarnaast voert Wageningen Food & Biobased Research t/m 2022 het project 'Verpakken vs Verliezen' uit. Meer informatie en de bijbehorende publicaties zijn hier te vinden.