Gebruik

Allereerst is het belangrijk om je te realiseren dat de milieu-impact van product-verpakkingscombinaties over het algemeen voor grofweg 90% wordt veroorzaakt door het verpakte product en voor ongeveer 10% door de verpakking eromheen. Verduurzaming van verpakkingen gaat verder dan alleen de keuze voor minder materiaal. Een verpakking wordt ook duurzamer:

  • als bij de productie verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan;
  • als de verpakking op maat wordt gemaakt voor het product dat erin moet worden vervoerd;
  • als de verpakking zoveel mogelijk bestaat uit hernieuwbare of gerecyclede materialen;
  • als bij de productie gebruik wordt gemaakt van duurzame technologieën en duurzaam opgewekte energie;
  • als de logistiek zo efficiënt mogelijk is ingericht, zodat er niet onnodig lucht wordt vervoerd.

Daarbij is het belangrijk om productverlies te voorkomen bij het gebruik door consumenten. Dat kun je bereiken door bij verpakkingsontwikkeling al rekening te houden met hoe de consument met de productverpakkingscombinatie omgaat. Zorg er dus voor dat de verpakking geen ‘onbedoeld’ gedrag oproept, zoals bijvoorbeeld voedselverspilling of het veroorzaken van zwerfafval. Denk bijvoorbeeld aan verpakkingen die niet goed leeg te maken zijn of aan drink- of voedselverpakkingen die buitenshuis worden gebruikt en waarvan de onderdelen makkelijk losraken.

Andersom kun je verpakkingen ook zo ontwerpen dat het bepaald duurzaam gedrag stimuleert. Zo kun je met portieverpakkingen voorkomen dat consumenten meer voedsel kopen dan ze nodig hebben.Bij het voorkomen van voedsel- en productverspilling is het belangrijk om duurzame verpakkingen te ontwerpen die zo goed mogelijk kunnen worden leeggemaakt, zodat er zo min mogelijk product in de verpakking achterblijft. Dat begint al op de tekentafel, door in de ontwerpfase al rekening te houden met de vraag hoe consumenten jouw productverpakkingscombinatie gaan gebruiken.

Een andere mogelijkheid is het geven van relevante informatie over de houdbaarheid van het product. Uit onderzoek blijkt dat het weglaten van de ‘tenminste houdbaar tot-datum’ (THT) op lang houdbare producten gemiddeld leidt tot 12% minder voedselverspilling. Ook laat het onderzoek zien dat er gemiddeld 31% minder werd weggegooid, als de THT-aanduiding werd vervangen door bijvoorbeeld ‘lang houdbaar’.

Naast het beperken van productverspilling, is het voorkomen van productverlies belangrijk om de ecologische voetafdruk van de verpakking zo klein mogelijk te houden. Dat kun je doen door bij het verpakkingsontwerp al na te denken hoe het product zo goed mogelijk kan worden gebruikt en hoe de verpakking zo goed mogelijk kan worden afgedankt en gerecycled. Meer informatie vind je onder de invalshoek 'Weggooigedrag'. Het KIDV heeft ook recyclechecks opgesteld om de recyclebaarheid van uw verpakkingen te beoordelen.

Meer informatie

Productverlies en verpakkingen

Beter geportioneerde verpakkingen kunnen een rol spelen bij het verminderen van productverliezen van vooral voedsel. Aan de ander kant neemt dan het volume aan verpakkingen verder toe. De uitdaging is dus om een balans te vinden tussen het minimaliseren van productverliezen enerzijds en de hoeveelheid verpakkingen anderzijds.

Het KIDV organiseerde in 2016 een internationale ronde tafel met wetenschappers rond het thema ‘Product losses and packaging’. Hierbij stonden twee dilemma’s centraal:

  • De verpakking en de consument: hoe maak je de verpakking aantrekkelijk en hoe zorg je dat de verpakking makkelijk is te gebruiken, maar ontwerp je wel een verpakking die zo circulair mogelijk is?
  • Optimalisatie van verpakkingen: hoe minimaliseer je productverliezen - bijvoorbeeld door betere bescherming en langere houdbaarheid van het product -, maar ontwikkel je een zo circulair mogelijke verpakking?

Lees hier het verslag van de rondetafelbijeenkomst ‘Product losses and packaging’.

 

Voorbeelden

Verpakking voor poedermelk.
Verpakkingsproducent Kornelis Caps & Closures ontwikkelde een oplossing voor de poedermelk van Aldi die leidde tot meer gebruiksgemak, een betere doseermogelijkheid, 40% minder verpakkingsgewicht én een kostenbesparing. Kijk hier voor meer informatie.

Verpakking van schoonmaakmiddel
Procter & Gamble ontwikkelde voor het merk Mr. Proper een verpakking met een doseersysteem voor schoonmaakmiddelen waarmee in één keer de juiste hoeveelheid schoonmaakmiddel vrijkomt. Ook is het product geconcentreerd, wat onder andere leidt tot minder verpakkingsmateriaal en minder watergebruik. Kijk hier voor meer informatie.