Weggooigedrag

Consumenten kijken vaak anders naar verpakkingen dan verpakkingsontwikkelaars. Verpakkingen worden door consumenten al snel met afval geassocieerd, ook al is het aandeel van verpakkingen in de Nederlandse afvalstromen gering. Ook kunnen bij consumenten irritaties ontstaan als zij verpakkingen afdanken. Bijvoorbeeld omdat ze met te veel verpakking blijven zitten, of omdat de verpakking niet goed te scheiden is bij het afval. Dergelijke irritatiemomenten kunnen tot negatieve merkassociaties leiden.

Het is dus belangrijk om rekening te houden met de consumentenbeleving bij het wegwerpen en afdanken van verpakkingen. Dat kan door in het ontwerpproces al rekening te houden met de duurzaamheid en met de afvalfase van verpakkingen. Bijvoorbeeld door minder grondstoffen te gebruiken en door je te verdiepen in waar de verpakking na gebruik terecht komt.

Verder is het belangrijk om goed met consumenten te communiceren over hoe zij lege verpakkingen kunnen scheiden bij het afval. Dat is belangrijk om de kwaliteit van het ingezamelde en gerecyclede materiaal te verhogen, zodat het weer kan worden hergebruikt. Daarbij kun je gebruik maken van instrumenten als de Weggooiwijzer.

WEGGOOIWIJZER

Door de jaren heen hebben consumenten steeds meer mogelijkheden gekregen om afval te scheiden. Dit heeft het weggooien van verpakkingen ingewikkelder gemaakt, want wat moet waar? Als bedrijf dat verpakte producten op de markt brengt, kun je het consumenten makkelijk maken om verpakkingsafval op de juiste wijze weg te gooien. Dat is belangrijk omdat verpakkingen dan optimaal kunnen worden verwerkt en gerecycled.
De Weggooiwijzer helpt je daarbij. De Weggooiwijzer bestaat uit iconen die op de verpakking kunnen worden geplaatst en aangeven tot welke categorie afval de verschillende onderdelen van een verpakking behoren. Consumenten zien zo in één oogopslag hoe elke verpakking moet worden weggegooid. Door het gebruik van de Weggooiwijzer laten bedrijven zien dat ze het belangrijk vinden om het milieu zo min mogelijk te belasten en dragen bij aan een optimaal recycle-proces.
Meer weten over hoe je de Weggooiwijzer kunt gebruiken? Kijk hier.

FACTSHEET SYMBOLEN OP VERPAKKINGEN

Om inzicht te bieden in de verschillende symbolen die op verpakkingen worden gebruikt, heeft het KIDV de factsheet ‘Symbolen op verpakkingen’ opgesteld. In de factsheet worden drie typen symbolen onderscheiden:
- Symbolen die consumenten informatie geven over de bron van het materiaal, zoals bijvoorbeeld het ‘cradle-to-cradle’ symbool en het Forest Steward Council (FSC) symbool.
- Symbolen die consumenten informatie geven over hoe verpakkingen kunnen worden afgedankt of verwerkt in de afvalfase, zoals bijvoorbeeld het Möbius symbool, het ALU symbool en de iconen van de Weggooiwijzer.
- Overige symbolen die in andere landen worden gebruikt, maar ook kunnen voorkomen op verpakkingen die in Nederland worden verkocht, zoals het Grüne Punkt symbool.
Meer weten over symbolen op verpakkingen? Kijk hier.

INZAMELGEDRAG BURGERS

In het kader van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van het KIDV in samenwerking met het Topinstituut Food and Nutrition deed Josefine Geiger onderzoek naar het inzamelgedrag van burgers bij verschillende inzamelsystemen. Daarbij richtte het onderzoek zich op de effectiviteit van inzamelingssystemen en in welke mate persoonlijke en contextuele variabelen daarin een rol spelen. Wil je meer weten over dit onderzoek? Klik dan hier.