Kennis en onderzoek

Het KIDV werkt samen met hogescholen, universiteiten en andere kennisinstellingen bij het ontwikkelen en uitbreiden van de kennisbasis met betrekking tot duurzaam verpakken. Onderzoeken worden in samenwerking met organisaties of studenten uitgevoerd en eventuele kennishiaten worden geïdentificeerd.

Projecten