Centre of Expertise Biobased Economy

Introductie

Het Centre of Expertise Biobased Economy is een samenwerkingsverband van Avans Hogeschool en HZ UAS. De missie is om het bedrijfsleven te helpen in hun biobased ambities door onderwijs te vernieuwen en onderzoek te doen dat ertoe doet.

Het Centre of Expertise Biobased Economy heeft vier lectoraten. Naast de lectoraten Biobased Bouwen en Biobased Art and Design, zijn er twee lectoraten die ook te maken hebben met verpakken.

Lectoraat Biobased Building Blocks & Products

Het lectoraat Biobased Building Blocks & Products van lector Han van Kasteren onderzoekt synthese, verwerking en toepassing van biobased polymeren en hoogwaardige inhoudsstoffen uit biomassa. Samen met regionale bedrijven, onderzoeksinstellingen en studenten werken  (docent) onderzoekers aan projecten in twee focusgebieden: bouwblokken van biobased polymeren en biobased inhoudsstoffen. Het Interreg Noordwest Europa project CurCol is een mooi voorbeeld van de projecten van dit lectoraat. Hierin wordt het economisch potentieel onderzocht voor de productieketens van planten tot kleurstoffen in verpakkingen onderzocht.

Lectoraat Biobased Resources & Energy

Het lectoraat Biobased Resources & Energy focust op de verwaarding van reststromen. Denk hierbij aan de productie van biobased energie en de winning en productie van (grond)stoffen uit agrarische restproducten, industrieel afvalwater, bermgras of zelfs rioolslib. Voorbeelden hiervan zijn de winning van nutriënten uit mest of de productie van bioplastics uit rioolslib. Zo wordt in het Interreg Noordwest Europa project WOW! bekeken hoe PHA kan worden verkregen uit rioolwater voor het maken van biobased producten/verpakkingen. Ook wordt onderzoek gedaan naar de gecontroleerde afbraak van (verpakkings)materiaal door pyrolyse en compostering. Het lectoraat heeft hierbij steeds aandacht voor milieuaspecten (LCA), maatschappelijk draagvlak en economische aspecten.

Projecten

Biopolymeer Applicatie Centrum

Het Biopolymeer Applicatie Centrum (BAC) onderzoekt de mogelijkheden van biobased plastics. Het BAC is een ontwikkelwerkplaats waar bedrijven, studenten en experts laagdrempelig samenwerken aan biopolymeer toepassingen. Bedrijven kunnen hier terecht met (onderzoeks)vragen over de overstap van op aardolie gebaseerde plastics naar biobased plastics en voor het maken en testen van prototypes van materiaal of product. Ook start-ups worden gefaciliteerd door het BAC.

Kleuren Applicatie Centrum

KLAC ontwikkelt biobased kleurstoffen en hun toepassing in samenwerking met MBO, HBO en MKB. Kleurstoffen voor non-food toepassingen hebben vrijwel altijd een fossiele oorsprong. Daarnaast is hun productie en verwerking een belasting op het milieu. Bedrijven willen hun producten groener en duurzamer maken, maar missen de kennis, apparatuur of tijd om biobased kleurstoffen te ontwikkelen en te testen in toepassingen. Hier biedt het Kleuren Applicatie Centrum (KLAC) uitkomst.

Activiteiten

Het Centre of Expertise Biobased Economy ontwikkelt onderwijs met betrekking tot biobased materialen. Het ontwikkelt bijvoorbeeld online cursussen, zogenoemde MOOC's. Verder is het aangesloten bij diverse netwerken en draagt bij aan regionale projecten met overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Ook schrijft CoE BBE mee aan subsidieaanvragen in nationale en internationale regelingen, zoals RAAK, KIEM en Horizon 2020. CoE BBE werkt samen met regionale partners aan start-up faciliteiten op het gebied van biobased toepassingen zoals verpakkingen.

Contact

Wilt u meer informatie over de activiteiten van het Centre of Expertise Biobased Economy? Ga dan naar: www.coebbe.nl

De volgende contactpersonen zijn verbonden aan het Centre of Expertise Biobased Economy en betrokken bij het onderwerp verpakken.

Han van Kasteren

Lector Biobased Building Blocks and Products

Jappe de Best

Lector Biobased Resources and Energy

Werner Muller

Projectleider Biopolymeer Applicatiecentrum

Eric Mattheussens

Projectleider Kleuren Applicatie Centrum