De Haagse Hogeschool

Introductie

De Haagse Hogeschool telt ongeveer 26.000 studenten van meer dan 140 nationaliteiten. Binnen de opleiding Industrieel Product Ontwerpen (IPO) kunnen HBO studenten kiezen voor de afstudeerrichting Packaging Design. Deze omvat 90 EC-studiepunten (= 1,5 jaar) waarin verpakkingsontwerpen centraal staat met een nadruk op duurzaamheid. De invulling bestaat uit twee minoren alsmede een praktijk- en afstudeerstage.

'Let’s change. You. Us. The world.' Dat is de uitnodiging van De Haagse Hogeschool aan iedereen. We zetten onze studenten in hun kracht om de wereld, waarin zij leven, te veranderen en te verbeteren.

Eén van de zeven onderzoeksthema’s van de hogeschool is Mission Zero. Binnen het gelijknamige lectoraat vinden onderzoeksgerichte activiteiten plaats op het gebied van duurzaam verpakken.

Projecten

Goed Verpakt

Goed Verpakt is een initiatief met als doelstelling: Integrale verduurzaming van product-verpakkingscombinaties in de voedingssector. Het initiatief is gestart als een consortium tussen drie hogescholen (HAS Hogeschool Den Bosch, Hogeschool van Amsterdam en De Haagse Hogeschool), een aantal bedrijven en verder zijn er een aantal kennisinstellingen (KIDV), brancheorganisaties en universiteit(en) betrokken. De essentie van het initiatief is het ontwikkelen en delen van kennis op het gebied van duurzame verpakkingsontwikkeling vanuit het uitvoeren van bedrijfsopdrachten door studenten van de betrokken hogescholen. Leren door te doen en doen om ervan te leren. Netwerkvorming wordt hierbij nadrukkelijk nagestreefd. De bedrijven leveren projecten aan waarbij product-verpakkingscombinaties en duurzaamheidsaspecten voorop staan.

Packalicious

Bouwen aan verpakken van de toekomst. Het ontwikkelen van circulaire systemen door samenwerking. Het initiatief staat open voor alle relevante partijen uit de wereld van verpakken. Universiteiten, hogescholen, kennisinstellingen, docenten, studenten, onderzoekers, bedrijven en overheden. Het is de bedoeling dat Packalicious een laagdrempelig platform biedt waarin onderzoek, onderwijs en praktijk samenkomen om uiteindelijk te komen tot een hogere mate van circulariteit van verpakkingen. Het transdisciplinair leren staat voorop. Meer informatie, klik hier.

Activiteiten

Onderwijs

Doel is het opleiden van jonge professionals die aan de hand van  praktijkgericht onderwijs direct ‘hands-on’ aan de slag kunnen. Binnen de opleiding IPO beslaat Packaging Design 90 EC (1,5 studiejaar). Hieronder worden een aantal onderwijsonderdelen beschreven:

  • Minor Packaging Design & Innovation (Engelstalig, ook toegankelijk voor externe en internationale studenten). Bevat een ontwerpopdracht (50%), gekoppeld aan bijvoorbeeld Goed Verpakt.
  • Minor Sustainable Packaging Design & Innovation (Engelstalig, met een sterke nadruk op duurzaamheid).
  • Stage (18 weken), full-time in bedrijfsleven.
  • Afstuderen (18 weken, met een vooraf omschreven en goedgekeurde opdracht).

Contact

Wilt u meer informatie over de activiteiten van De Haagse Hogeschool? Ga dan naar: www.dehaagsehogeschool.nl.

De volgende onderzoekers en docenten zijn verbonden aan De Haagse Hogeschool en betrokken bij het onderwerp verpakken.

Wander Colenbrander

Docent/Onderzoeker