Universiteit Twente

Introductie

De afdeling Design, Production and Management, DPM van de Universiteit Twente richt zich op het begrijpen en verbeteren van ontwerp- en productieprocessen. Aandachtspunten in dit onderzoeksveld zijn de ontwikkeling van methoden en tools voor scenario-gebaseerd, gebruikersgericht productontwerp tegen de achtergrond van de eisen en beperkingen van de gehele productlevenscyclus. 'Integratie' en 'synthese' zijn belangrijke onderwerpen voor design engineering onderzoek, de focus ligt op het begrijpen en verbeteren van het ontwerpproces, ongeacht het product. De afdeling is (o.a.) gespecialiseerd in verpakkingsontwerp en biedt onderdak aan de enige Nederlandse universitaire leerstoel voor onderzoek op dit gebied.

Lectoraten/onderzoeksinstituten gerelateerd aan verpakken

Projecten

Universiteit Twente voert diverse onderzoeksprojecten uit. Hieronder vindt u een opsomming van een aantal lopende onderzoeken. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de universiteit zelf.

 • Packalicious
 • A Designerly Approach to the Development of Circular Product-Packaging
 • Onderzoek naar microlekkages bij sealen van plastics (PhD)
 • Onderzoek naar het maken van films uit cellulose (PDEng)
 • Onderzoek naar coatings en hechting van coatings in blik om micro-scheurtjes te voorkomen (PDEng)
 • Key principles for a sustainable commitment to sustainability in packaging development
 • Business model development for circularity
 • Design for and from Recycling: Towards a designer guide for plastic packaging

Activiteiten

Naast het uitvoeren van onderzoek zijn er ook (onderwijs)activiteiten die de University of Twente uitvoert. Hieronder beschrijven we kort een aantal activiteiten gerelateerd aan verpakken.

 • Packaging Design and Management I & II

  De opleiding richt zich op verschillende specifieke onderwerpen en aspecten van verpakken en de levenscyclus van de ontwikkeling daarvan. Er wordt zowel ingegaan op diepgaande details van verpakken als op de bredere benadering van gecombineerde product/verpakkingsontwikkeling. Er wordt aandacht besteed aan verpakkingsmaterialen zoals kunststoffen, karton en karton, metalen, glas en flexibele materialen zoals laminaten. Bovendien wordt aandacht besteed aan de aspecten die een rol spelen in de verpakkingsontwikkelingsketen, zoals kosten, logistiek, distributie, marketing, kwetsbaarheden van producten, gemak, duurzaamheid/circulariteit, en gebruiksgemak. De tweede opleiding is sterk gericht op het brengen van theorie naar praktijk. Studenten worden opgeleid voor industrieel ontwerp in de complexiteit van verpakkingsontwerp en -ontwikkeling en leggen zo de basis voor de toekomstige verpakkingsbeslissers op MSc-niveau. Duurzaamheids- en circulariteitsgerelateerde vragen en kwesties spelen een vitale rol in het curriculum.

 • MSc-afstudeeropdrachten (~10 per/jaar gerelateerd aan verpakken). Veel focus op duurzaamheid, circulariteit en ontwerpstrategieën. Sterke focus op praktijk (opdrachten worden uitgevoerd voor en met industriepartners).

 • BSc-afstudeeropdrachten (~5 per/jaar gerelateerd aan verpakken). Veel focus op materialen, duurzaamheid, circulariteit en ontwerpaanpak. Focus op praktijk (opdrachten worden bij voorkeur uitgevoerd voor en met industriepartners).

Contact

Wilt u meer informatie over de activiteiten van de Universiteit Twente, ga dan naar: www.utwente.nl.

De volgende onderzoekers en hoogleraren zijn verbonden aan de afdeling Design, Production and Management van de Universiteit Twente.

Bjorn de Koeijer

Post-doc onderzoeker

Maaike Mulder-Nijkamp

Docent/onderzoeker

Roland ten Klooster

Hoogleraar
Packaging Design and Management

Jorg Hensler

Hoogleraar
Product-Market Relations