Goed Verpakt

Wat zijn duurzame oplossingen om voedsel te verpakken? Met deze vraag gingen HAS green academy (Den Bosch), De Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam aan de slag in het onderzoeksproject Goed Verpakt (2021-2023). Op deze pagina worden de resultaten van Goed Verpakt gepresenteerd en zijn diverse publicaties en interviews terug te vinden.

Goed Verpakt

Bedrijven in de voedingsindustrie willen graag verduurzamen, maar zaken zoals wetgeving, houdbaarheid en consumentenperceptie maken dat afwegingen op het gebied van duurzaamheid vaak tegenstrijdig zijn. En dat geldt ook voor het ontwerp, materiaalgebruik en de recyclebaarheid van verpakkingen. 

Volgens de initiatiefnemers van Goed Verpakt ontbreekt het aan integrale kennis waarmee mkb-bedrijven een goede afweging kunnen maken bij de ontwikkeling van product-verpakkingscombinaties. Om deze kenniskloof te dichten, startten HAS green academy, De Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam in 2021 het onderzoeksproject Goed Verpakt.

Presentatie onderzoeksresultaten

In nauwe samenwerking met een consortium van twaalf mkb-bedrijven en instanties in de voedsel- en verpakkingsindustrie, voerden studenten en onderzoekers van de hogescholen enkele tientallen onderzoeken uit, gericht op verduurzaming van verpakkingen. De resultaten worden op 21 september a.s. gepresenteerd tijdens een eindevent bij HAS green academy.

Het KIDV was een van de consortiumpartners en lid van de stuurgroep. Verpakkingskundigen van het KIDV waren tijdens de onderzoeksfase beschikbaar om studenten en onderzoekers verder te helpen met inhoudelijke kennis en/of met het gebruik van instrumenten, zoals de KIDV Recyclechecks en The Sustainable Packaging Compass, om de recyclebaarheid en milieu-impact van nieuwe concepten te toetsen.

 

Interviews met deelnemende bedrijven

Tijdens de slotmanifestatie op 21 september a.s. worden de resultaten van Goed Verpakt bekendgemaakt. In de aanloop daar naartoe kijkt het KIDV met vier bedrijven terug op hun deelname.

Greenco: 'Het levert altijd ideeën en kennis op'

Eosta: 'Soms zitten er pareltjes tussen'

Royal Smilde: 'We zijn steeds intensiever met verpakkingen bezig'

StarCuisine: 'Natuurlijk willen wij ook minder en beter verpakken'