HAS Hogeschool

Introductie

HAS Hogeschool is hét opleidings- en expertisecentrum van Zuid-Nederland in de sector agro, food en leefomgeving: de gehele voedselketen onder één dak, van primaire sector tot retail en daarna.

De afstudeerrichting Packaging en Design (P&D) is een van de drie richtingen van de opleiding Food Innovation. Vanaf het eerste jaar maken de studenten kennis met foodproductie en verwerking, design, product-verpakkingsinteractie en innovatietools. In hun tweede jaar specialiseren de studenten zich in een afstudeerrichting. P&D leert de studenten over de keten, materialen, processen en technieken van verpakkingen en verpakken.

Projecten

HAS Hogeschool voert onder meer de volgende onderzoeksprojecten uit:

Goed Verpakt

Welke keuzes leiden tot optimalisatie van de integrale duurzaamheid van product-verpakkingscombinaties in de food sector? Het onderzoek richt zich op het delen van kennis en inzicht met bedrijven en met de nieuwe generatie designers en probleemeigenaren.

Foodhub Oss

Verduurzamingstrajecten met - en in de keten van - procenten en leveranciers in food en verpakkingen in de regio Oss (Foodhub), die inzicht en hulp bieden bij de toepassing van duurzame verpakkingsalternatieven.

Activiteiten

HAS Hogeschool voert de volgende onderwijsprojecten uit:

Communicatie & Greenwashing

In dit onderwijsproject onderzoeken eerstejaars studenten claims m.b.t. duurzaamheid van product en/of verpakking. In hoeverre is de claim gerechtvaardigd en onderbouwd? Welke verbetervoorstellen kunnen er gedaan worden in claim en/of ter rechtvaardiging? Beslissers van de toekomst krijgen zo inzicht in circulariteit en intrinsieke duurzaamheid.

MAP en materiaal

Tweedejaars studenten onderzoeken samen met een groenteverwerkingsbedrijf optimale begassing en materiaaltoepassing (kunststof) voor versproducten. Verpakken zorgt voor verlengde houdbaarheid en het verpakkingsoptimum beperkt productverlies. Voor het bedrijf levert dit nieuwe informatie op om versproducten optimaal te verpakken.

Project Development

Studenten ontwerpen een nieuwe verpakking voor een nieuw product van een bedrijf. Duurzaamheid is altijd een component in de briefing. Het project geeft studenten en bedrijven inzicht in de trade-offs van duurzaamheid en biedt inspiratie voor de ontwikkelfase van nieuwe product-verpakkingscombinaties.

Overige activiteiten

  • Integratie minor sustainability KIDV in module aan het einde van het tweede leerjaar
  • Bedrijfsopleiding Packaging Projectmanager met daarin aandacht voor duurzaam verpakken

Contact

Wilt u meer informatie over de activiteiten van HAS Hogeschool Den Bosch? Ga dan naar: www.hashogeschool.nl

De volgende onderzoekers en docenten zijn verbonden aan HAS Hogeschool Den Bosch en betrokken bij het onderwerp verpakken.

Stefan Hermsen

Coördinator & Docent 
Packaging & Design

Piet Degen

Docent Packaging & Design

Antien Zuidberg

Lector Design
Methoden in food (DMIF)