Packalicious: The Learning Community in Sustainable Packaging

Kunnen we in de toekomst verpakken zonder schade aan mens en milieu? Hier ligt een fikse uitdaging, want het antwoord op deze vraag is er (nog) niet. Voor complexe verpakkingsdilemma’s bestaan ook geen kant- en klare oplossingen. Binnen Packalicious pakken bedrijven, wetenschap en onderwijs de handschoen op en verkennen zij de weg naar Intrinsiek Duurzaam Verpakken .

Packalicious: The Learning Community in Sustainable Packaging

Packalicious verkent  baanbrekende en grensverleggende methoden om duurzame innovaties te bereiken. The Learning Community in Sustainable Packaging brengt partijen binnen en buiten de verpakkingsketen bij elkaar, die aan de slag gaan om op systeemniveau gezamenlijk innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Deze ‘Packalicious Pioneers’ dagen elkaar uit om buiten traditionele kaders te denken en te ondernemen. Zij kijken verder dan vandaag of morgen. Ze durven te experimenteren en samen te werken. Zo nemen ze de leiding in de transitie naar intrinsiek duurzame verpakkingsinnovaties.

In de Learning Community staan gedeeld eigenaarschap, het gezamenlijke leer- en werkproces én een gelijkwaardige inbreng van alle partijen centraal. Deelnemers erkennen hun onderlinge afhankelijkheid. Saamhorigheid en vertrouwen zijn de belangrijkste pijlers onder het succes van de community.

Zo werkt Packalicious

  • Gezamenlijke en frequente programmering;
  • Kennis brengen, halen en delen;
  • Interdisciplinaire aanpak van complexe verpakkingsvraagstukken;
  • Groei door reflectie.

Wat biedt Packalicous?  

Packalicious biedt een netwerk van professionals die zich vanuit verschillende disciplines bezighouden met complexe uitdagingen in duurzaam verpakken. Bedrijven verkennen met strategische partners nieuwe, innovatieve oplossingen voor verpakkingsdilemma’s. Kennisinstellingen kunnen hun kennis en kunde richting ondernemend Nederland laten zien en strategische partners vinden voor subsidietrajecten. Wat Packalicious nog meer te bieden heeft, staat in het Manifest (te downloaden onderaan deze pagina).

Vragen en meedoen

Heb je vragen? Of wil je deel uit maken van deze community? Neem dan contact op met Petra Veen (KIDV, adviseur leertrajecten) via: p.veen@kidv.nl

Meer informatie