Menu Sluit
Nieuws

Packalicous maakt zich op voor volgende fase

Publicatiedatum: 22 september 2022

Na twee succesvolle pilots maakt Packalicious zich op voor de volgende fase, waarin deze learning community over duurzaam verpakken verder wordt uitgebreid. Bedrijven die afgelopen jaar aan de pilots meededen én de betrokken kennisinstellingen erkennen de toegevoegde waarde van Packalicious.

Packalicous maakt zich op voor volgende fase

Die toegevoegde waarde zit vooral in de transdisciplinaire benadering van verpakkingsvraagstukken. “Doordat iedereen vanuit een andere bril naar verpakkingsvraagstukken kijkt, leren de deelnemers over hun eigen grenzen heen te denken en leren zij ook van elkaar. Zo ontstaan écht hele nieuwe oplossingsroutes, die vervolgens door de partijen gezamenlijk verder worden verkend”, zegt Petra Veen, adviseur Leertrajecten van het KIDV. “In de twee pilots hebben we laten zien dat de brede kennisuitwisseling tot vernieuwende inzichten leidt in uitdagende verpakkingsdilemma’s. De volgende vraag is hoe we dit proces binnen bedrijven verankeren en borgen. Daar zijn we nu mee bezig.” 

In de eerste pilot (november 2021) richtten de deelnemers zich op het vraagstuk van portieverpakkingen. In de tweede pilot stonden herbruikbare verpakkingen centraal. Dit voorjaar ontmoetten vertegenwoordigers van Cloetta, Signature Foods, Ecover, Superunie, Rijkswaterstaat, Ozarka en Brouwersnös elkaar, plus studenten en docenten van de onderwijsinstellingen en verpakkingskundigen van het KIDV. Productmanager Ernest Knoeff van 
Signature Foods kijkt er met voldoening op terug. “Iedereen had hetzelfde basiskennisniveau en omdat je allemaal dezelfde taal spreekt, kun je écht met elkaar in gesprek. Daarnaast vond ik het interessant om van Rijkswaterstaat te horen hoe zij vanuit de wet- en regelgeving naar single use plastics en mono-verpakkingen kijken. Wij maken veel gebruik van plastic en dan is het interessant om te horen of wij goed op weg zijn en waar kansen liggen.” 

Bjorn de Koeijer stond samen met Maaike Mulder-Nijkamp (beiden zijn van de Universiteit Twente) aan de wieg van Packalicious. Zij willen met de learning community de slag maken van ‘van elkaar leren’ naar ‘met elkaar leren’. De Koeijer: “Zowel bij de sessie over portieverpakkingen als de bijeenkomst over herbruikbare verpakkingen verwacht niemand van de deelnemers dat er aan het einde van de dag pasklare en bruikbare oplossingen liggen. Maar we bieden een plek waar deelnemers op een tamelijk informele wijze kennis en ervaringen kunnen delen.” Mulder-Nijkamp: “Er ontstaan nieuwe manieren van denken. Er komen interessante ideeën op tafel, waar partijen vervolgens samen verder over praten. Hieruit ontstaan oplossingsgerichte samenwerkingen.” 

Interactie

Knoeff: “De toegevoegde waarde van Packalicious is voor mij de interactie met andere deelnemers. Met Signature Foods wil ik bepaalde doelen in duurzaam verpakken bereiken. Tijdens de bijeenkomsten kan ik van andere bedrijven, kennisinstellingen en studenten leren hoe zij het zouden aanpakken. Daar ben ik enthousiast over. Het maakt Packalicious ook voor anderen interessant, mits je openstaat voor nieuwe perspectieven.” 

Behalve bedrijven, nemen ook kennisinstellingen en studenten deel aan Packalicious. Esther Daams (student Rijksuniversiteit Groningen) vertelt dat het voor haar interessant was om kennis te maken met het bedrijfsleven: “Ik kijk vooral hoe ik vanuit omgevingspsychologie de wereld een stukje kan verbeteren. Het interessante van deze bijeenkomst vond ik om kennis te maken met andere perspectieven, zoals marketing. Er ontstond echt een wisselwerking.” Knoeff: “Op het moment dat je in het bedrijfsleven gaat werken, kijk je inderdaad vanuit een ander perspectief. Je bent gekleurd. Studenten kunnen je hieruit halen. Zij verruimen je blik.” 

Petra Veen stelt dat de kennisbehoefte op het gebied van duurzaam verpakken bij bedrijven en andere partijen in de keten onverminderd groot is en zal blijven. “De komende tijd gaan we met elkaar om tafel zitten om de community naar het volgende niveau te tillen. We zien waar de potentie zit: Packalicious brengt kennis vanuit verschillende disciplines in beweging en gaat er mee aan de slag. Zo leren alle bedrijven, kennisinstellingen en overheid van elkaar én met elkaar. Het voegt ‘nieuw denken in duurzaam verpakken’ toe aan bestaande kennis en participanten. Als een onafhankelijk platform van pioniers, innovators en aanpakkers kunnen we de verduurzaming in de verpakkingsindustrie versnellen.” 

Wil je op de hoogte blijven of meer weten over Packalicious? Neem dan contact op met:

Meer nieuws en evenementen