Universiteit Utrecht

Introductie

Binnen de Universiteit Utrecht werkt het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling aan een aantal thema’s: Bestuur (Governance), Modellering, Circulaire Economie, Duurzame Energie, Duurzaam Voedsel, Duurzaam Land, en Duurzaam Water. Het Copernicus Instituut is een multi-disciplinair onderzoeks en onderwijsinstituut met circa 200 medewerkers. 

Binnen het thema circulaire economie nemen verpakkingen en verpakkingsmaterialen een belangrijke plaats in, gericht op materiaal-efficiency, herbruikbare verpakkingen, recycling, bio-based plastics, life cycle analysis en material flow analysis.

Onderzoek wordt zowel zelfstandig uitgevoerd als in opdracht en samenwerking met een groot aantal binnen-en buitenlandse partijen, incl. overheden, NGO's en bedrijven.

Projecten

Het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht voert onder meer de volgende onderzoeksprojecten uit:

Reusable Packaging

Onderzoek naar factoren die duurzaamheid van herbruikbare verpakkingen beïnvloeden: analyse van ontwikkelingen en duurzaamheid van herbruikbare verpakkingen, analyse van marktontwikkelingen, de ontwikkeling van LCA's voor hergebruik en gedrag en LCA's van herbruikbare verpakkingen. 

Biobased & Recycling of Plastics

LCA van toekomstige bio-based plastics (in samenwerking met ontwikkelaars en fabrikanten) en van recycling van (bio-based) plastics, inclusief methode-ontwikkeling.

Plastic flows in the Netherlands

Understanding the flows of plastics in the Netherlands from production to end of life and the contribution (incl. packaging) to plastic pollution (including micro-plastics).

 

Activiteiten

Het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht voert onder meer de volgende onderwijsactiviteiten uit:

Cursorisch onderwijs

In verschillende opleidingen wordt aandacht besteed aan circulaire economie en verpakkingen:

  • Sustainable Development
  • Sustainable Busines & Innovation

In de cursus 'Squaring the Circular Economy' is een module die expliciet aandacht geeft aan verpakkingen, recycling, herbruikbare verpakkingen, milieu-impacts (LCA, MFA) en verpakkingenbeleid.

Thesis onderzoek

Alle studenten moeten als onderdeel van hun opleiding een onderzoek doen (30 of 45 ECT), soms in combinatie met een stage. Via ons netwerk bieden we bedrijven en instellingen de mogelijkheid om afstudeerprojecten te formuleren waar we dan studenten bij zoeken. Afhankelijk van het onderwerp van het onderzoek worden bij verschillende opleidingen geschikte studenten gezocht. Onderwerpen kunnen zowel milieutechnisch als organisatorisch/beleidsmatig van karakter zijn.

Er zijn al verschillende projecten op het gebied van verpakkingen uitgevoerd voor verschillende bedrijven, zoals Philips, Tetrapak en Avantium), maar ook voor consultants (o.a. PWC), en NGO's (o.a. Enviu).

Overige activiteiten

  • LinkedIn Netwerk op het gebied van herbruikbare verpakkingen.
  • Ondersteuning CoP Reusable Packaging van het KIDV.

Contact

Wilt u meer informatie over de activiteiten van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling? Klik dan hier.

De volgende onderzoekers en professoren zijn verbonden aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht en betrokken bij het onderwerp verpakken.

 


Ernst Worrell

ProfessorPatricia Megale Coelho

Onderzoeker

 


Blanca Corona Bellostas

Assistent Professor