NHL Stenden Hogeschool

Introductie

NHL Stenden Hogeschool staat voor 'Grensverleggend!'. De hogeschool heeft campussen in binnen- en buitenland, van Leeuwarden tot Zuid-Afrika. Binnen de opleidingen van NHL Stenden zijn er drie zwaartepunten: Vital Regions, Service Economy en Smart Sustainable Industries. Deze laatste heeft ook te maken met verpakken. Binnen de onderzoeksgroep van de Academie Technology & Innovation vallen - naast andere lectoraten als Computer Vision and Data Science en Watertechnology - ook:

  • Duurzame kunststoffen, waaronder: 3D Printen, Biopolymeren, Sustainable fibres en Biocomposieten.
  • Circular Plastics, waaronder: Mechanisch- en Chemische recycling en Circular Design.

Projecten

InRep: An Integrated approach towards Recycling of Plastics (RVO)

Het doel van InReP is om te zorgen dat in 2030 de beschikbaarheid van gerecyclede kunststoffen van hoge kwaliteit die geschikt zijn voor het beoogde doel, aanzienlijk is toegenomen. Daarvoor ontwikkeld InReP technologieën voor sortering, mechanische en chemische recycling die gerecycleerde kunststoffen van hoge kwaliteit beschikbaar maken voor de twee dominante polymeertypes: polyolefinen (PE/PP) en PET. NHL Stenden Hogeschool is samen met CuRe Technolgy betrokken bij werkpakket 4 van het InReP project. Zij doen onderzoek naar chemische recycling van PET door glycolyse. Ze streven naar een geoptimaliseerde lage-energie en commercieel aantrekkelijke procedure voor de chemische recycling van verschillende PET-grondstoffen. PET verpakkingen, inclusief PET-trays zijn onderdeel van het project.

Schone Noorden

Dit project betreft een grootschalige aanpak kunststofrecycling. Het bedrijfsleven is nauw betrokken bij het opzetten van projecten. Het project moet nog starten. Er zijn diverse inhoudelijke deelprojecten, zoals:

  • Polyolefinen (PO) in verpakkingen
  • Polycondensaten (PC) in verpakkingen
  • Polycondensaten (PC) in textiel
  • Kunststoffen en composieten in bouw en constructie

Overige projecten

NHL Stenden is ook betrokken bij andere onderzoeksprojecten. Onder andere bij GoChem, Interreg en EFRO. In deze projecten wordt onderzoek gedaan naar mechanisch en chemisch recyclen.

Activiteiten

Verpakkingstechnologie minor

In elke sector worden bedrijven geconfronteerd met de vraag hoe ze producten moeten verpakken, beschermen en vervoeren. Verpakking is het materiaal dat wordt gebruikt om te beschermen, te hanteren, af te leveren en te presenteren. Duurzaam verpakken is gericht op de ontwikkeling en het gebruik van verpakkingen die leidt tot meer duurzaamheid. Dit houdt in dat er meer gebruik wordt gemaakt van levenscyclusanalyses om de impact op het milieu en de ecologische voetafdruk te verkleinen en niet alleen op recycling. Studenten maken een herontwerp van een verpakking. Het KIDV en het bedrijfsleven zijn nauw betrokken bij de minor en het assessment van de studenten.

Projecten minor

Het bedrijfsleven brengt real-life projecten in die bijdragen aan vergelijkbare vraagstukken die spelen bij het verduurzamen van verpakkingen. Gerecyclede frisdankflessen, biologisch afbreekbare fruitverpakkingen en plastic borden gemaakt van suikerriet. Dit soort producten belanden tegenwoordig regelmatig in ons winkelwagentje. Het zijn aansprekende voorbeelden van duurzame materialen die deel uitmaken van de circulaire economie, waarin kunststofafval niet langer zal bestaan en fossiele grondstoffen worden uitgebannen en vervangen door hernieuwbare materialen. In diverse projecten in samenwerking met bedrijven worden deze (verpakkings)materialen verder onderzocht.

LAB’s

NHL Stenden Hogeschool beschikt over divers apparatuur om toegepast onderzoek uit te voeren ten behoeve van diverse recycling thema’s, namelijk:

  • Mechanisch Recycle Lab (wassen, sorteren en detecteren)
  • Chemisch Recycle Lab (Buchi, PARR, Berstorff)
  • Circular Design Lab (divers)
  • Kunstof Lab (compounderen, spuitgieten, folieblazen, extruderen)

Contact

Wilt u meer informatie over de activiteiten van NHL stenden Hogeschool? Ga dan naar: www.nhlstenden.com.

De volgende onderzoekers en lectoren zijn verbonden aan NHL stenden Hogeschool en betrokken bij het onderwerp verpakken.

Jan Jager

Lector Circular Plastics &
Sustainable Polymers

Mariska van Cronenberg

Packaging designer