Rijksuniversiteit Groningen

Introductie

Het kernthema van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is Sustainable Society. Onder de paraplu van Sustainable Society ontwikkelt de RUG samen met academische collega’s van andere disciplines een verscheidenheid aan activiteiten. We ontwikkelen ongekende, baanbrekende onderzoeksprojecten én we doceren en gebruiken nieuwe creatieve methoden om lastige vraagstukken aan te pakken die het dichtst bij onze expertise liggen. Deze initiatieven ontwikkelen we vaak in nauwe samenwerking met zowel bekende als nieuwe maatschappelijke partners. Cocreatie werkt voor iedereen waardeverhogend door van elkaar te leren, samen nauwkeurige onderzoeksvragen op te stellen en bronnen te delen.

De Masteropleiding Environmental Psychology onderzoekt duurzaam gedrag: welke factoren beïnvloeden of mensen duurzaam handelen (bijv. recyclen, anders inkopen)? Hoe kunnen we effectieve strategieën ontwikkelen om duurzaam gedrag te stimuleren?

Projecten

Onderzoeksprojecten Environmental Psycology:

Context matters

Onderzoek naar de zogenoemde ‘contextuele factoren’ die het recyclinggedrag van consumenten beïnvloeden, bijvoorbeeld door recyclingfaciliteiten te verbeteren en door mensen duidelijk te maken hoe gemakkelijk het is om bijvoorbeeld huishoudelijk afval op de goede manier weg te gooien. Ook individuele factoren, zoals aandacht voor het milieu, hebben invloed op het afdankgedrag en kunnen eraan bijdragen dat mensen afval beter scheiden, met meer en betere recycling als resultaat. Dit onderzoek was onderdeel van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma Design for Circularity van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en het Topinstituut Food & Nutrition. Klik hier voor meer informatie.

Milieu-impact circulair gedrag

PhD-project in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving over de milieu-impact van circulaire gedragingen, te weten strategieën en factoren die circulair gedrag beïnvloeden.

Interventies

Verschillende studies, onder meer in samenwerking met ROVA om huishoudelijk afval te verminderen.

Activiteiten

Binnen de Masteropleiding Environmental Psychology van de Rijksuniversiteit Groningen worden op het gebied van duurzaam verpakken de volgende onderwijsactiviteiten uitgevoerd:

Stages Environmental Psychology

Studenten voeren tijdens een stage onderzoek uit naar een specifieke vraag vanuit een bedrijf. Bijvoorbeeld: tijdens een stage bij de gemeente Zwolle heeft een student onderzocht of de hoogte van de DIFTAR prijs invloed heeft op het aanbod van huishoudelijk afval.

Casus Designing interventions

Binnen de master cursus ‘Designing interventions’ leren studenten een methode om effectieve, theoretisch onderbouwde interventies te ontwikkelen om problemen op te lossen. De studenten kunnen deze methode toepassen op een probleem/ casus van een bedrijf.

Contact

Wilt u meer informatie over de activiteiten van de Rijksuniversiteit Groningen, ga dan naar: www.rug.nl.

De volgende onderzoekers, docenten en hoogleraren zijn verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en betrokken bij het onderwerp verpakken.

Ellen van der Werff

Universitair Hoofddocent

Julia Koch

PHD Student

Linda Steg

Hoogleraar