Nieuws

Negen gouden regels van Goed Verpakt

Publicatiedatum: 27 september 2023

Elf duurzaamheidsdilemma’s en negen gouden regels om tot duurzaam verpakken van voedsel te komen. Zie hier de oogst van het onderzoeksproject Goed Verpakt, dat in de afgelopen twee jaar is uitgevoerd door HAS green academy, De Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam. De focus lag op verpakkingen van groente en fruit, portieverpakkingen en de verpakking van kant-en-klaar maaltijden.

Negen gouden regels van Goed Verpakt

Studenten en onderzoekers van de hogescholen gingen in Goed Verpakt op zoek naar slimmere product-verpakkingscombinaties. Zij analyseerden welke duurzaamheidsdilemma’s bedrijven ervaren, hoe die kunnen worden opgelost of weggenomen. Ze kwamen op elf uit, zoals ‘de gepercipieerde duurzaamheid versus de berekende duurzaamheid’ en ‘verpakken om voedselverspilling te voorkomen versus minder verpakkingen gebruiken’. Nog een andere: ‘commercieel georiënteerd versus intrinsiek gemotiveerd’. Oók brachten ze in beeld wat partijen in de keten, net als de overheid, voor elkaar kunnen krijgen door een nauwere samenwerking binnen de keten.

Op basis van deze bevindingen formuleerden zij negen gouden regels voor integraal duurzaam verpakken:

  1. Ga uit van je eigen intrinsieke motivatie op het gebied van duurzaamheid en gebruik je eigen invloed om anderen hiervan te overtuigen.
  2. Investeer in het voorkomen van voedselverspilling door de hele keten.
  3. Ga uit van de berekende duurzaamheid (LCA’s) en informeer de consument over deze keuze.
  4. Ga uit van een zo duurzaam mogelijke verpakking (op basis van LCA) en pas de branding daarop aan.
  5. Investeer zo snel mogelijk in duurzamere ingrediënten, materialen en ontwerpen.
  6. Kies voor zo min mogelijk omverpakking: maak afspraken in de keten, zodat er een gelijk speelveld is.
  7. Kies waar mogelijk een herbruikbare verpakking.
  8. Is een herbruikbare verpakking niet mogelijk, kies dan op korte termijn voor een recyclebare verpakking van mono-materialen en gebruik zo veel mogelijk gerecycled materiaal.
  9. Ga voor de lange termijn op zoek naar een biodegradeerbare verpakking of coatings op basis van reststromen van AGF.

Het KIDV was een van de consortiumpartners en lid van de stuurgroep. Verpakkingskundigen van het KIDV hielpen tijdens de onderzoeksfase studenten en onderzoekers met inhoudelijke kennis en/of met het gebruik van instrumenten, zoals de KIDV Recyclechecks en The Sustainable Packaging Compass, om de recyclebaarheid en milieu-impact van nieuwe concepten te toetsen.

De eindrapportage van Goed Verpakt werd op 21 september 2023 gepresenteerd. Download de eindpublicatie hieronder. Klik hier voor andere publicaties over het onderzoeksproject. 

In de aanloop naar het eindevent interviewde het KIDV vier ondernemers die met hun bedrijf lid waren van het consortium en diverse onderzoeken naar hun verpakkingen lieten uitvoeren:

Greenco: 'Het levert altijd ideeën en kennis op'

Eosta: 'Soms zitten er pareltjes tussen'

Royal Smilde: 'We zijn steeds intensiever met verpakkingen bezig'

StarCuisine: 'Natuurlijk willen wij ook minder en beter verpakken'

 

Meer nieuws en evenementen