Partners

Het KIDV adviseert bedrijven over duurzaam verpakken, maar als een bedrijf daarna concreet aan de slag wilt met deze adviezen en ondersteuning wenst in de uitvoering, dan verwijst het KIDV door naar partnerorganisaties. Onze partners kennen de werkwijze, tools en aanpak van het KIDV.

Het KIDV streeft met zijn partners naar een eenduidige benadering van de verduurzaming van verpakkingen. De partners hebben inhoudelijke kennis, expertise en ervaring met specifieke vraagstukken.

Een bedrijf maakt zelf de keuze voor één van de partners, het KIDV is geen partij in de eventuele overeenkomst tussen de partner en het bedrijf.