Advies op maat

Het KIDV biedt Advies op maat-gesprekken en -trajecten aan, waarin uw verpakkingen onder de loep worden genomen om keuzes voor verduurzaming inzichtelijk te maken.

Advies op maat

Waarom Advies op maat?

Als het over duurzaam verpakken gaat, komt er bij de ontwikkeling van product-verpakkingscombinaties meer kijken dan alleen het gebruik van minder of ander materiaal. Het gaat om de gehele levenscyclus van het product en zijn verpakking: van ontwerp en grondstoffen- en materiaalgebruik, tot logistiek, consumentengedrag en de afdankfase. Ook de duurzaamheidsstrategie van uw organisatie speelt een belangrijke rol.

Het KIDV biedt Advies op maat om dit proces te ondersteunen. Afhankelijk van uw vraagstuk zijn verschillende advies-sessies mogelijk. Wij kiezen de aanpak die het beste bij uw situatie aansluit.

Wat kunt u verwachten?

Om wensen en verwachtingen goed op elkaar af te stemmen, wordt eerst een verkennend (telefonisch) gesprek gevoerd. Op basis daarvan wordt gezamenlijk bepaald of een relatief compacte vorm van kennisdeling mogelijk is – die minder inspanning vergt voor u en uw collega’s – óf dat een meer intensief traject wordt opgezet.

Bij een compact Advies op maat-gesprek kunt u denken aan een sessie met medewerkers van uw bedrijf, waarbij we in een paar uur enkele verpakkingen onder de loep nemen. Onze verpakkingskundigen bespreken de sterke en zwakke punten vanuit een duurzaamheidsperspectief. Het is ook mogelijk deze sessie te organiseren met een afvaardiging van diverse leveranciers.

In het geval van een meer diepgaand vraagstuk worden op voorhand geselecteerde verpakkingen door verpakkingskundigen van het KIDV geanalyseerd en beoordeeld. Zij brengen kansen en prioriteiten in kaart. Hieruit volgt een aanbeveling hoe u stappen kunt zetten om duurzaam verpakken (verder) in de praktijk te brengen. Er wordt rekening gehouden met de merkstrategie en het beleid van uw organisatie. De primaire focus ligt op de Nederlandse situatie, maar wij kunnen ook verwijzen naar de internationale situatie. De resultaten van deze analyse worden naderhand in een sessie met een interdisciplinair team van uw bedrijf (bijvoorbeeld verpakkingsdesign, marketing, inkoop en sales) besproken.

KIDV-partners

Het Advies op maat-gesprek of de uitgebreide sessies zijn nadrukkelijk bedoeld om u op weg te helpen, dan wel om het proces van duurzaam verpakken in uw organisatie te versnellen. Wij maken u wegwijs en helpen u richting te kiezen, maar het KIDV voert uw project niet uit. Wel kunnen wij u hiervoor doorverwijzen naar partnerorganisaties met inhoudelijke kennis, expertise en ervaring ten aanzien van uw specifieke vraagstuk. U maakt vervolgens zelf een keuze voor één van de partners, het KIDV is geen partij in de projectovereenkomst tussen u en de partner.

Onze partners kennen de werkwijze, tools en aanpak van het KIDV. Het KIDV streeft met deze partners naar meer afstemming, voor een eenduidige benadering van de verduurzaming van verpakkingen.
Bekijk onze partners hier.

Testimonials

“Het KIDV weet wat in de markt speelt en helpt erbij om verschillende neuzen dezelfde kant op te krijgen. Door met verschillende collega’s op detailniveau naar product-verpakkingscombinaties kijken, werd ons duidelijk dat we hier mooie stappen in kunnen zetten.”
Leendert van Bergeijk, manager Corporate Social Responsibility van A.S. Watson Health & Beauty Benelux 

“De bijeenkomst met het KIDV heeft ons in korte tijd inzicht verschaft over onze duurzaamheidsdoelstellingen ten opzichte van verpakkingen. Het laat zien dat we al goed op weg zijn. We gebruiken deze nieuwe inzichten bij de ontwikkeling van toekomstige verpakkingen en waar nodig en mogelijk bij het aanpassen van de bestaande verpakkingen.”
Judith van Voorthuizen, verpakkingstechnoloog Remia

“De AGF-wereld (aardappelen, groenten, fruit) is heel snel en dynamisch. Met het KIDV hebben we een goede basis gelegd om op voort te borduren. Dat was ook onze insteek: we wilden informatie delen met onze verpakkingsbedrijven om bewustzijn te creëren om van daaruit de markt in beweging te krijgen en verdere stappen te zetten.”
Mark Versluis, ketenmanager Harvest House

 

Aanvragen

Advies op maat van het KIDV is kosteloos. Heeft u interesse en wilt u weten of u in aanmerking komt? Vul dan ons vragenformulier in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.