Menu Sluit

Plato product consultants

Ontwerp van en advies over verpakkingen, gericht op structural packaging design (materialen, processen, design, gebruiksgemak, duurzaamheid) is de kern van ons werk.

Plato product consultants

Ontwerp van en advies over verpakkingen, gericht op structural packaging design (materialen, processen, design, gebruiksgemak, duurzaamheid) is de kern van ons werk.

Onze business

Voor zowel het MBK als voor multinationals ontwerpen wij verpakkingen en komen we met oplossingen die de gebruiker als uitgangspunt nemen, die creatief zijn, en technisch en economisch haalbaar. We hebben meer dan 30 jaar ervaring in het ontwerpen van verpakkingen en begrijpen de wijze van het nemen van besluiten van marketing tot snellopende verpakkingsprocessen. We zijn in staat het beslissingsproces te managen, werken met stage gate modellen, en hebben inzicht in de nieuwste ontwikkelingen in processen, materialen, technieken en theorieën. Mede vanwege de sterke link met University of Twente. De functionele specificatie wordt gebruikt om het proces te begeleiden tot en met testen, voor het formuleren van de technische specificatie en voor start-up van de productie. Ervaring en kennis is aanwezig van alle verpakkingsmaterialen.

Sector specialisatie

  • Structural Packaging Design
  • Agri & Voeding
  • Farmaceutische producten
  • Duurzame goederen 

Specifieke diensten op het gebied van duurzaam verpakken

Sinds begin jaren negentig zijn we actief in eco-design en beschouwen duurzaamheid als een parameter die opgenomen moet worden in het beslissingsproces in relatie tot de functie van de verpakking en in verhouding met alle keuzes die gemaakt moeten worden. De verpakking moet het product door de keten nemen op de beste manier, volgens de wijze waarop wij het ontwerpen van verpakkingen benaderen. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen, moeten de sleutelpersonen betrokken worden in het proces. Samenwerking tussen marketing, productie, verpakkingstechnologie, logistiek, inkoop etc. heeft zich als noodzakelijk bewezen. Het afwegen van de opties, al dan niet met uitgevoerde testen, zowel aan de markt- als aan de productiezijde is van wezenlijk belang. Projecten starten meestal met een workshop om kennis en inzichten te delen, om het proces en de doelen te definiëren en om de eerste ideeën te bedenken. Indien nodig wordt kennis vanuit het grote aanwezige netwerk betrokken.

Contactgegevens

www.platopc.nl

Roland ten Klooster, owner
roland.ten.klooster@platopc.nl
06 - 55 81 32 37