Menu Sluit

Riskplaza

Riskplaza voorziet bedrijven in de levensmiddelensector en in de verpakkingssector van actuele informatie over voedselveiligheids- en voedselfraude risico's en bijbehorende wetgeving.

Onze business

Het Riskplaza certificatieschema is een door de NVWA geaccepteerd systeem voor leveranciersbeoordeling. Riskplaza is onderdeel van het adviesbureau KTBA, wat onderdeel uit maakt van Mérieux NutriSciences.
Mérieux NutriSciences is een internationale organisatie die bedrijven ondersteunt bij de beheersing van de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van levensmiddelen en bijbehorende productieprocessen door het leveren van laboratorium analyses, adviezen, trainingen, personele capaciteit, kwaliteit & duurzaamheidsmanagementsystemen en software.

Sector specialisatie

Mérieux NutriSciences is gespecialiseerd in diensten aan de levensmiddelensector. De diensten richten zich op Business Assurance en in het bijzonder op risico mitigatie, compliance,continuïteit en reputatie management.

Specifieke diensten op het gebied van duurzaam verpakken

Mérieux NutriSciences levert specifieke diensten op het gebied van duurzaam verpakken als LCA analyses en adviezen voor verpakkingsmateriaalkeuzes. Daarnaast voeren wij laboratorium analyses uit van verpakkingsmaterialen voor biologische afbreekbaarhied, mechanische eigenschappen en migratie van stoffen.
We voeren laboratorium analyses uit en adviseren op het gebied van de veiligheid, houdbaarheid en gezondheid van levensmiddelen die verpakt zijn in duurzame verpakkingsmaterialen, zodat ze aantoonbaar voldoen aan wettelijke en afnemerseisen.

  • Duurzaamheidsbeleid, prioriteiten, strategie en doelstellingen
  • Projectmanagement, verbetering van duurzaamheidsprestaties
  • Duurzaamheidscommunicatie, rapportage en certificatie
  • LCA analyse
  • Biologische afbreekbaarheid analyse
  • Migratie testen
  • DOC, verklaring van overeenstemming
  • Houdbaarheid
  • Etikettering
  • Claims en logo's

Contactgegevens

www.riskplaza.com

Jabob Schilstra, directeur
Jacobschilstra@riskplaza.com 
06-30228178