Menu Sluit

Partners for Innovation

Partners for Innovation is een adviesbureau dat bedrijven, organisaties en overheden ondersteunt bij het realiseren van winstgevende oplossingen op het gebied van duurzame innovatie.

Onze business

We ondersteunen bedrijven bij het ontwikkelen van duurzame verpakkingen voor zowel bestaande als geheel nieuwe productverpakkingscombinaties. We voeren milieuanalyses (LCA) uit van productverpakkingscombinaties en geven strategisch advies over bijvoorbeeld de materiaalkeuze, design for recycling en het sluiten van de keten. In supply chain projecten optimaliseren we productverpakkingscombinaties.

Specifieke diensten op het gebied van duurzaam verpakken

  • Strategisch advies voor overheden, brancheorganisaties (brancheplannen), ketens en bedrijven; wij ondersteunen diverse branches bij het opstellen en uitvoeren van Brancheplannen Duurzaam Verpakken.
  • Opzetten en begeleiden van ketenprojecten (strategische samenwerkingen tussen partijen betrokken bij de levenscyclus van een product of proces); een keten kan bijvoorbeeld bestaan uit (grondstof)leveranciers, brand owners, retailers, gebruikers, inzamelaars en recyclers.
  • Circulair ontwerpen en ondernemen; circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën bieden nieuwe mogelijkheden om toegevoegde waarde te creëren. Een duurzaam product of dienst levert concurrentievoordeel op en draagt bij aan de toekomstbestendigheid van je product of dienst. Wij zijn partner in het CIRCO project en voeren hier regelmatig workshop tracks en classes uit.
  • LCA studies; in een levenscyclusanalyse nemen we de milieu-impact van de hele keten onder de loep, inclusief een benchmark met concurrenten en nieuwe concepten. Bij een LCA onderzoek doorlopen we de standaard LCA methodiek (ISO 14040/44). De LCA Quick-scan geeft een snel en kosteneffectief beeld van de milieu-impact van je producten en andere activiteiten. De CO2-footprint geeft een nauwkeurig beeld van specifiek de CO2-impact van producten en processen.

Contactgegevens

www.partnersforinnovation.com

Siem Haffmans, adviseur circulaire economie en duurzaam verpakken
s.haffmans@partnersforinnovation.com 
020-6200511 of 06-21574702