Menu Sluit

Metaal

Metalen klein-verpakkingen worden voornamelijk gemaakt uit blik en aluminium. Grote vaten worden gemaakt uit verpakkingsstaal of roestvast staal. Bij metaal zijn ferro en non-ferro metalen te onderscheiden. Verpakkingsstaal en blik vallen onder de ferro-metalen. Deze verpakkingen zijn in principe magnetisch en kunnen dus met magneten uit het afval worden gescheiden.

Aluminium is een non-ferro metaal. Aluminium verpakkingen zijn niet magnetisch, maar kunnen via een elektrisch veld (wervelstroom: Eddy Current) worden geladen en kunnen daardoor met behulp van een techniek uit het afval worden gescheiden. Dit is echter niet mogelijk met samengestelde materialen met een dunne aluminium laag of opgedampt aluminium, omdat de kracht die de wervelstroom oplevert te gering is om het aluminium uit het afval te scheiden.

GRONDSTOF

- Metalen zijn eindige materialen en afhankelijk van de specifieke vorm, in meer of mindere mate schaars.
- Vanwege de veelal goede recyclingmogelijkheden zijn verpakkingsmetalen meestal goed beschikbaar.

GEWICHT

Het relatief lage gewicht van metalen verpakkingen is gunstig voor milieudruk:
- beperkt materiaal gebruik;
- beperkt energiegebruik voor transport;
- er is een grens aan gewichtsverlaging.

TYPE VERPAKKINGEN

- Vanwege de goede barrière-eigenschappen is metaal geschikt voor kwetsbare producten die lang houdbaar moeten zijn.
- Voor chemische resistentie kunnen specifieke behandelingen en coatings worden toegepast.

Metalen worden ook gebruikt voor:
- conservenblikjes, drankenblikjes, verf- en olieblikken geproduceerd uit vertind staal, of steeds vaker: kunststof gecoat staal;
aluminium dieptrekbakjes;
- gas en vloeistoffen in aerosols;
- bulkgoederen in vaten en
- promotionele verpakkingen.

PROCES EFFICIËNTIE

- De verpakkingsproductie en het verpakkingsproces zijn in veel gevallen gescheiden processen. In deze gevallen moeten metalen verpakkingen leeg worden vervoerd naar de verpakker.
- Dit heeft net als bij glas veel milieu-impact op transport en opslag van lege verpakkingen. De mate waarin is natuurlijk afhankelijk van de af te leggen afstand van de lege verpakkingen.

BESCHERMING

- De barrière-eigenschappen en de chemische bestendigheid van metaal zijn zeer goed.
- De mechanische bescherming vraagt aandacht in verband met mechanische schade, zoals deuken.

HERGEBRUIK

- Metalen verpakkingen lenen zich vaak goed voor hergebruik. Metalen blikken worden regelmatig hergebruikt binnen huishoudens. Er bestaan ook metalen voorraadblikken voor koffie die worden opgehaald en tot circa 120 keer worden hergebruikt (bijvoorbeeld Santas koffie).
- Andere voorbeelden van herbruikbare verpakkingen zijn, bierfusten, gasflessen en olievaten. Vaak wordt hier met een statiegeldsysteem gewerkt.

INZAMELING

- Metalen verpakkingen worden op twee manieren ingezameld: via het restafval of via de separate inzameling met kunststof en drankenkartons (veelal bekend als PMD).
- Het metaal dat bij het restafval wordt gedaan gaat naar een afvalverbrandingsinstallatie. Hier wordt het metaal dat na verbranding overblijft, uit de bodemassen gehaald.
- Voor metalen verpakkingen die vrij komen bij bedrijven en die niet onder een retoursysteem vallen, wordt vaak een contract afgesloten met een afvalinzamelaar.

SORTERING EN RECYCLING

- Ferro en non-ferro metalen kunnen in de meeste gevallen goed worden gescheiden uit afvalstromen door hun magnetische eigenschappen. Metalen kunnen zelfs steeds beter worden gewonnen uit de bodemassen na verbranding van restafval. Alleen dunwandige toepassingen en opgedampte metalen kunnen nog niet op grote schaal worden teruggewonnen.
- Metalen zijn zeer goed recyclebaar en er kunnen meestal oneindig worden gerecycled, waarbij het gerecycled materiaal ook kan worden toegepast voor voedselverpakkingen.

TOEPASSING GERECYCLED MATERIAAL

- Metalen verpakkingen kennen veel toepassingen na recycling, dat zijn niet altijd verpakkingstoepassingen. Gerecycled metaal kan terugkomen in alle metalen producten, zeker staal.
- Bij aluminium hangt de toepassingsmogelijkheid af van de legering van het aluminium.

UITDAGINGEN IN DE KETEN

Metalen verpakkingen kunnen heel erg dun zijn. Soms zijn ze zo dun, dat ze lastig te herwinnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn dunwandige aluminium drankblikjes en opgedampt aluminium die na het verbranden (nog) niet uit de bodemas kunnen worden gehaald.