Nieuws

Presentaties van KIDV en Verpact op Empack

Publicatiedatum: 10 april 2024

Iedereen wordt geacht de wet te kennen, maar voor verpakkingen is dat best veel gevraagd. Op de openingsdag van Empack konden bezoekers van de verpakkingsbeurs zich in kort tijdsbestek laten bijpraten over de stand van zaken in de Europese en nationale wet- en regelgeving voor verpakkingen.

Presentaties van KIDV en Verpact op Empack

In drie kennissessies gaven Verpact en het KIDV een overzicht van wat er op het verpakkende bedrijfsleven afkomt én hoe producenten/importeurs hiermee nu al aan de slag kunnen. In het Kennistheater van Evenementenhal Gorinchem, waar de kennissessies werden gehouden, waren vrijwel alle plekken gevuld.

Op dit moment is ‘de PPWR’ een heet hangijzer als het over wettelijke vereisten voor verpakkingen en verpakkingsafval gaat, vertelde Paul Christiaens zijn publiek in het kennistheater van Empack. Hij is specialist (inter)nationale ontwikkelingen bij Verpact (voorheen Afvalfonds Verpakkingen). Maar er is méér: ook de wetgeving voor single use plastics, voedselcontactmaterialen, de inzameling van afvalstoffen en bepalingen over afvaltransport eisen veel aandacht op van het verpakkende bedrijfsleven. De verordeningen en richtlijnen hierover vanuit de Europese Unie zijn allemaal aan wijzigingen onderhevig.

PPWR

Christiaens gaf tekst en uitleg over de PPWR, de Packaging and Packaging Waste Regulation. Eind 2022 werd het voorstel voor deze nieuwe verordening (opvolger van de Europese verpakkingsrichtlijn uit 1994) gepubliceerd en inmiddels zijn verschillende onderhandelingsronden over dit voorstel achter de rug. “De PPWR is zeer complex en bevat hoofdregels (primaire wetgeving, red.) en veel aanvullende regels (secundaire wetgeving, red.), onder meer over hogere recyclingdoelstellingen, de inzet van recyclaat in nieuwe verpakkingen, hergebruiksystemen en de rapportage van verpakkingsstromen. Publicatie van de definitieve PPWR is naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024, wat een ingangsdatum in het tweede kwartaal van 2026 betekent”, aldus Christiaens. Tot 2030 is er dan tijd voor de lidstaten en producenten om verschillende maatregelen te implementeren.

In zijn presentatie staan de maatregelen op een rij. Klik hier om de presentatie te downloaden.

empack 2024 anne-marth vrind

Plastic Wijzer en Tariefdifferentiatie

In de tweede kennissessie van Verpact en het KIDV gaf Anne-Marth Vrind (hoofd Strategie en Innovatie bij Verpact) een toelichting op de Plastic Wijzer en een specifiek element daaruit, Tariefdifferentiatie Plastic 2.0. In de Plastic Wijzer staan de visie en doelstellingen van Verpact voor een fossielvrije en circulaire verpakkingsketen in 2050, met als commitments voor 2030:

  • 100% inzamel- en hergebruiksystemen in NL zijn kwalitatief hoogwaardig en uniform
  • 100% van de P/I’s krijgen hun aandeel recyclaat terug
  • 100% van de verpakkingen zijn recyclebaar
  • waar mogelijk zijn verpakkingen herbruikbaar
  • plasticgebruik verpakkingen gaat omlaag zonder negatieve substitutie

Anne-Marth Vrind: “Om deze ambitieuze doelstellingen te behalen zijn ingrijpende veranderingen in de plastic keten nodig bij productie, gebruik, inzameling, sortering en recycling. Met de Plastic Wijzer sorteren we voor op de PPWR en alle maatregelen die daaruit voortkomen. Zo stimuleren we met Tariefdifferentiatie Plastic 2.0 onder meer om plastic verpakkingen goed recyclebaar te maken en de inzet van recyclaat te belonen. Bijvoorbeeld: voor verschillende stappen die bedrijven maken om plastic verpakkingen (de weggooi-eenheid: hoofdcomponent en sub-componenten) goed recyclebaar te maken, kunnen zij korting krijgen op de Afvalbeheerbijdrage.”

In haar presentatie verduidelijkte zij hoe dat werkt. Klik hier om de presentatie te downloaden.

empack 2024 kidv

Instrumenten

Om aan de zogenoemde essentiële eisen voor verpakkingen te voldoen, is een goede verpakkingenadministratie een must. Hetzelfde geldt voor de opgave en aangifte van bedrijven bij Verpact, om de Afvalbeheerbijdrage vast te stellen. Maar wanneer is een verpakking nou goed recyclebaar en welke stappen kun je als eerste zetten om verpakkingen (verder) te verduurzamen? Nikki Groote Schaarsberg (onderzoeker verpakken) en Caitlin Ouwehand (adviseur verpakken) van het KIDV gaven in de derde kennissessie een overzicht van de instrumenten die bedrijven helpen om antwoord op zulke vragen te krijgen. De Recyclechecks voor verschillende materiaalsoorten (kunststof, papier en karton, glas, metaal) zijn daar een sprekend voorbeeld van en ook de training en e-learning modules Duurzaam Verpakken kunnen daar goed bij helpen. Andere instrumenten zijn:

  • De Sustainable Packaging Compass om behalve de recyclebaarheid ook de circulariteit en milieu-impact van een verpakking te kunnen beoordelen.
  • De rekentool voor herbruikbare verpakkingen, om uit te rekenen wanneer hergebruik van verpakkingen beter is dan éénmalig gebruik.
  • De Verpakkingsbarometer, die voor specifieke branches laat zien hoe producten over het algemeen worden verpakt en waar de kansen liggen om deze verpakkingen, uit oogpunt van duurzaamheid, te verbeteren.
  • Beslisboom Single Use Plastics: welke impact hebben de SUP-maatregelen op uw verpakkingen?

Klik hier voor de presentatie over de KIDV-tools.