Nieuws

KIDV publiceert SUP-beslisbomen voor verpakkingen

Publicatiedatum: 18 februari 2021

Op 3 juli 2021 worden de eerste maatregelen van kracht uit de Europese SUP-richtlijn (Single Use Plastics). Met deze richtlijn wil de Europese Unie wegwerpplastics verminderen en meer plastic inzamelen en recyclen. De SUP-wetgeving heeft ook gevolgen voor een aantal verpakkingstypes, zoals drinkbekers, zakjes of wikkels en houders van voedingsmiddelen. Vandaag publiceert het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) zes beslisbomen, waarmee bedrijven kunnen beoordelen of hun verpakkingen onder de SUP-wetgeving vallen en of de verpakking voldoet aan de voorschriften uit de richtlijn.

KIDV publiceert SUP-beslisbomen voor verpakkingen

Er zijn beslisbomen ontwikkeld voor zes verpakkingstypes. Klik op een verpakkingstype om de beslisboom te openen.

De beslisbomen vermelden alleen maatregelen die gelden voor verpakkingen, inclusief onderdelen die voor de consumptie samen met de verpakking ter beschikking worden gesteld (bijv. rietjes en bestek). Overige maatregelen en producten zijn niet opgenomen. De beslisbomen zijn opgesteld op basis van de huidige beschikbare informatie (15 maart 2021). De komende maanden volgen nog aanvullende definities en richtsnoeren vanuit de Europese Commissie. Het KIDV verwerkt deze aanvullende informatie dan in de huidige beslisbomen.

In de komende jaren treden nog andere maatregelen uit de SUP-richtlijn in werking. Zo moeten vanaf 2024 doppen en deksels vastzitten aan plastic flessen en drankverpakkingen, zodat ze automatisch worden ingeleverd voor recycling. Vanaf 2025 moeten PET-flessen voor minstens 25 procent uit gerecyclede kunststoffen bestaan. In 2030 moet dit minstens 30 procent zijn. In 2025 moet minimaal 77 procent van alle plastic drinkflessen tot 3 liter worden ingezameld. In 2029 moet dit minimaal 90 procent zijn.

Het KIDV hield op 23 maart 2021 een webinar over de SUP-richtlijn. U kunt de bijeenkomst hierterugluisteren.

Meer nieuws en evenementen