Menu Sluit
Nieuws

Duurzaam verpakken: meer focus op de hogere R’en

Publicatiedatum: 19 september 2019

“Om een circulaire economie voor verpakkingen te bereiken, is focus nodig op de hogere R’en op de verduurzamingsladder.” Directeur Chris Bruijnes van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken deed tijdens de KIDV-Verdiepingsbijeenkomst op 19 september jl. een appèl op het Nederlandse verpakkende bedrijfsleven om bij de verduurzaming van verpakkingen verder te denken dan recycling. “De recyclingeconomie is een belangrijke stap op weg naar de circulaire economie, maar om daadwerkelijk een duurzame economie voor verpakkingen te bereiken is méér nodig.”

Duurzaam verpakken: meer focus op de hogere R’en

Dit voorjaar maakte het KIDV 17 Brancheplannen Duurzaam Verpakken openbaar, waarin 22 brancheorganisaties concrete doelstellingen en maatregelen hebben opgesteld om in de komende jaren (2019-2022) verpakkingen te verduurzamen. “De brancheplannen laten zien dat er veel mogelijkheden zijn om de verpakkingsketen verder te verduurzamen. Ze maken duidelijk hoe de nabije toekomst van duurzaam verpakken eruit ziet. De opdracht aan bedrijven is om de branche-brede ambities in de praktijk waar te maken. Dat is een grote uitdaging, maar uit de hoge opkomst vandaag blijkt dat steeds meer partijen hier heel serieus mee bezig zijn”, geeft Bruijnes aan.  

Milieu-impact

De verduurzamingsladder kan bedrijven helpen om duurzame keuzes te maken. Het is een systematiek die de verschillende verduurzamingsthema’s rangschikt naar de mate van milieu-impact. Bovenaan staan de thema’s met de minste milieu-impact en onderaan de thema’s met hogere impact op het milieu. “De uitdaging van de circulaire economie is om materialen en producten zolang mogelijk in de keten te houden, zodat er minder nieuwe materialen nodig zijn en de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk blijft”, aldus Bruijnes bij de Verdiepingsbijeenkomst, die het KIDV organiseerde om bedrijven te inspireren en te laten zien welke stappen zij kunnen zetten om hun ambities en doelstellingen uit de brancheplannen te behalen.

Bruijnes stipte ook de noodzaak aan voor een heldere en eenduidige definitie van recyclebaar. Deze definitie kan sturing en verduidelijking geven bij doelen uit de Brancheplannen die zijn gericht op recyclebaarheid, maar ook bij andere initiatieven.

Inspirerende voorbeelden

De Verdiepingsbijeenkomst trok meer dan 250 bezoekers en was daarmee ‘vol’.  Er was een plenair programma met inspirerende voorbeelden van verduurzaming in de verpakkingsketen. Maayke Damen vertelde hoe zij met Excess Materials Exchange een markt creëert voor afvalmaterialen, zodat deze materialen opnieuw kunnen worden ingezet. Daarna gaf Atilla Turos meer inzicht in Loop, een samenwerking tussen Terracycle en grote multinationals om een systeem voor herbruikbare verpakkingen op te zetten. Martijn Bijmolt van Puur Bezorgd liet zien hoe hij een vergelijkbaar concept dichterbij huis heeft opgezet. Tot slot vertelde Willemijn Wortelboer hoe RAW Paints een geheel nieuw productverpakkingsconcept neerzette voor verf.

Handelshuis Duurzaam Verpakken

Daarna was er  een Handelshuis Duurzaam Verpakken. Hier werden vraag en aanbod in duurzaam verpakken bij elkaar gebracht. Het KIDV gaf tevens het boekje Duurzaam Door(ver)pakken, van plan naar praktijk uit, met een samenvatting van de hoogst haalbare doelen uit de brancheplannen en inspirerende voorbeelden. Kilk hier voor het verslag van de Verdiepingsbijeenkomst. De presentaties kunt u hieronder downloaden.

  • Klik hier voor de presentatie van Chris Bruijnes (KIDV): Introductie Brancheplannen Duurzaam Verpakken.
  • Klik hier voor de presentatie van Karen van de Stadt (KIDV): De Verduurzamingsladder.
  • Klik hier voor de presentatie van Maayke Damen (Excess Materials Excange).
  • Klik hier voor de presentatie van Atilla Turos (Loop, Terra Cycle).
  • Klik hier voor de presentatie van Martijn Bijmolt (Puur Bezorgd).
  • Klik hier voor de presentatie van Willemijn Wortelboer (RAW Paints).

 

Meer nieuws en evenementen