Menu Sluit
Nieuws

‘We moeten allemaal dealen met de SUP’

Publicatiedatum: 25 maart 2021

Bedrijven tellen af naar begin juli, als de eerste maatregelen uit de SUP-richtlijn van kracht worden. Daar bestaan véél vragen over, zo bleek deze week tijdens de webinar ‘Single Use Plastics-richtlijn voor verpakkingen’ van het KIDV.

‘We moeten allemaal dealen met de SUP’

Welke verpakkingen vallen wél onder de richtlijn, welke niet? Hoe zit het met de markeringseisen en wat te doen met ‘oude’ voorraden? De vragen zijn (nog) niet allemaal even gemakkelijk te beantwoorden. Er komen wel steeds meer hulpmiddelen beschikbaar voor bedrijven, zoals de KIDV-beslisboom voor wegwerpverpakkingen en een infographic van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met informatie over de verschillende maatregelen en de reikwijdte van de nieuwe wetgeving.

De SUP-richtlijn is opgesteld door de Europese Commissie om wegwerpplastic in zee tegen te gaan. Sanne Westra, beleidsmedewerker circulaire economie bij I&W, gaf in haar presentatie uitleg over de aanleiding en doelstellingen van de nieuwe wetgeving. Ook lichtte zij de verschillende maatregelen toe, zoals bewustmakingsmaatregelen, het handelsverbod en markeringseisen die vanaf juli gelden. “Verschillende maatregelen gaan op verschillende momenten in en nog niet alle informatie is beschikbaar. De komende maanden volgen nog aanvullende definities en richtsnoeren vanuit de Europese Commissie”, aldus Westra. De belangrijkste informatie voor bedrijven en consumenten heeft het ministerie in een infographic samengevat. U kunt deze hier downloaden. Klik hier voor de presentatie van Sanne Westra.

De SUP-wetgeving heeft gevolgen voor een aantal verpakkingstypes, zoals drinkbekers en houders van voedingsmiddelen. Projectleider Vincent Balk van het KIDV ging in op de consequenties van de SUP-richtlijn voor verpakkingen en lichtte de definities van single use toe. “Alle eenmalig te gebruiken items en alle types kunststoffen doen mee, óók wanneer de betreffende verpakking deels uit kunststof of slechts uit een kunststof coating bestaat. Maar alleen als de inhoud één portie bevat en direct valt te consumeren.” Klik hier voor de presentatie van Vincent Balk.

Dat lijkt eenvoudig, maar in de chat kwam toch een stroom van vragen en voorbeelden op gang. Ook bij het KIDV en het ministerie komen dagelijks vragen binnen. “Het blijkt voor veel bedrijven onduidelijk of hun verpakkingen onder de richtlijn vallen en of ze aan de voorschriften voldoen”, aldus Balk. Adviseur Circulaire Economie Jannes Nelissen van Partners for Innovation (één van de KIDV-partners) ziet wel een verschuiving: “Bedrijven willen steeds vaker weten wat mogelijke alternatieven zijn, of dat het door hen ontwikkelde nieuwe verpakking een goed alternatief is. Ook dat is soms moeilijk te beantwoorden. Het hangt van specifieke zaken af, bijvoorbeeld waar en hoe het product genuttigd wordt en hoe de consument de verpakking zal afdanken. Dat verschilt per verpakking en per situatie.”

Circular Design Class over single use verpakkingen

Wilt u verpakkingen aanpassen om te voldoen aan de Single Use Plastics-richtlijn? CIRCO en het KIDV houden op 9 en 22 april a.s. een Circular Design Class specifiek gericht op single use verpakkingen. Tijdens deze Class krijgt u inzicht in de basics van circular design en circulaire businessmodellen, met praktijkvoorbeelden van koplopers. Vervolgens passen we deze inzichten toe op uw eigen case. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

“We moeten allemaal maar zo goed mogelijk met de SUP dealen”, vertolkte Tjalling van Looy het algemene gevoel bij het bedrijfsleven. Hij is verantwoordelijk voor MVO & Business Development bij Conpax (verpakkingen en disposables voor food). Van Looy gaf een inkijkje hoe Conpax de implementatie van de SUP-richtlijn heeft aangepakt. “Het is een dynamisch proces geweest, waarbij we ook nog moesten reageren op de nieuwe werkelijkheid na COVID-19 en op ontwikkelingen in de markt zoals schaarste aan grondstoffen en afnemende vervoerscapaciteit. Voor de ontwikkeling van alternatieven waren de input van leveranciers en feedback van klanten erg waardevol. Ondanks de diverse uitdagingen zagen wij ook nieuwe kansen, zoals de ontwikkeling van biobased en biodegradable disposables en het ontwikkelen/aanbieden van circulaire recyclingconcepten voor disposables.” Klik hier voor de presentatie van Tjalling van Looy.

Het KIDV heeft onlangs beslisbomen voor zes verpakkingstypes opgesteld, te weten bestek, drankverpakkingen en drankflessen, drinkbekers, houders van voedingsmiddelen, rietjes en zakjes/wikkels. De beslisbomen bestaan uit een serie vragen en aanvullende informatie over onderwerpen uit de SUP-richtlijn om te kunnen bepalen of uw verpakking onder de richtlijn valt en aan de voorschriften uit de richtlijn voldoet. De beslisbomen vermelden alleen maatregelen die gelden voor verpakkingen, inclusief onderdelen die voor de consumptie samen met de verpakking ter beschikking worden gesteld (bijv. rietjes en bestek). De beslisbomen zijn opgesteld op basis van de huidige beschikbare informatie (15 maart 2021). Klik hier om naar de SUP-beslisbomen te gaan.

Er werden veel vragen gesteld tijdens de webinar. Het KIDV zal de veel gestelde vragen verzamelen en plaatst binnenkort een FAQ op de website.

 

Webinar 'Single Use Plastics-richtlijn voor verpakkingen'

Meer nieuws en evenementen