Nieuws

Update 2023 KIDV Recyclecheck Flexibele Kunststof Verpakkingen

Publicatiedatum: 17 augustus 2023

Indien nodig, worden de KIDV Recyclechecks geactualiseerd. Vandaag verschijnt de update van de Recyclecheck voor flexibele kunststof verpakkingen. Producenten en importeurs kunnen met de Recyclecheck relatief eenvoudig de recyclebaarheid van hun flexibele kunststof verpakkingen toetsen.

Update 2023 KIDV Recyclecheck Flexibele Kunststof Verpakkingen

De opzet en vorm van de Recyclecheck is vernieuwd. Zo wordt in het nieuwe format duidelijk onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten kunststof, te weten PE, PP en overige flexibele kunststoffen. Voor elk type kunststof is een aparte checklist met vragen over de verpakking opgesteld. In een achtergronddocument is extra informatie te vinden en wordt toelichting gegeven op de vragen uit de checklist.

Gebruikers kunnen bij elke vraag over de verpakking het juiste antwoord selecteren. De resultaten worden automatisch verwerkt en dit leidt tot de beoordeling van de verpakking (goed, redelijk, beperkt en niet recyclebaar). De scores en eventuele opmerkingen worden overzichtelijk samengevat. Deze samenvatting kan als pdf worden opgeslagen en met collega’s of andere belanghebbenden worden gedeeld. Gebruikers kunnen ook direct de andere KIDV Recyclechecks raadplegen, wanneer delen van de verpakking uit papier, glas of metaal bestaan.

Belangrijkste aanpassingen

Hieronder staan de belangrijkste aanpassingen in de Recyclecheck voor flexibele kunststof verpakkingen op een rij, ten opzichte van de vorige versie.

  • De eis dat de verpakking minimaal van A4-formaat moest zijn om als ‘goed recyclebaar’ uit de bus te komen, is vervallen. De sorteerprocessen zijn gemoderniseerd, waardoor in de meeste gevallen ook kleinere formaten nu goed kunnen worden gesorteerd en gerecycled.
  • Flexibele verpakkingen kleiner dan 50x50 mm werden in de vorige versie van de Recyclecheck als ‘niet recyclebaar’ geclassificeerd. In de 2023-versie is dit aangepast. Verpakkingen groter dan 30x30 mm kunnen steeds vaker goed worden gesorteerd en gerecycled.
  • Barrièrelagen (bijvoorbeeld EVOH, SiOx en AlOx) beïnvloeden de recycling van verpakkingen in beperkte mate indien ze in lage concentraties worden toegepast. Ze kunnen ‘redelijk recyclebaar’ scoren. Dit geldt ook voor metallisatie, zolang deze laag aan de buitenzijde niet zichtbaar is.
  • Kleine vormvaste componenten van hetzelfde materiaal als de hoofdcomponent gelden niet meer als verstorend voor het recyclingproces.
  • Verpakkingen van PP kunnen maximaal ‘redelijk recyclebaar’ scoren, omdat ze nog maar in beperkte hoeveelheden worden gerecycled.
  • Overige flexibele kunststof verpakkingen die niet voornamelijk uit PE en/of PP bestaan kunnen maximaal ‘beperkt recyclebaar’ scoren, omdat ze niet in een aparte mono-stroom worden gesorteerd. Daardoor komen ze voornamelijk in de mixstroom terecht, vaak samen met vormvaste kunststof verpakkingen, moeilijk sorteerbare multi-materialen en zwarte verpakkingen.
  • Een folie, wikkel of sheet met aan beide zijden verschillende materialen, kunnen hoogstens ‘redelijk recyclebaar’ scoren.
  • In het achtergronddocument staan tips om productresidu en de hoeveelheid inkt en lijmen zoveel mogelijk te beperken.

Klik hier voor het formulier om toegang te krijgen tot de KIDV Recyclecheck Flexibele Kunststof Verpakkingen.

Meer nieuws en evenementen