Nieuws

Onderzoek naar stand van zaken en trends herbruikbare verpakkingen

Publicatiedatum: 15 mei 2020

Als onderdeel van het CRISP-onderzoeksprogramma maakte hoogleraar Ernst Worrell van het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht de stand van zaken op én keek hij naar trends in de toepassing van herbruikbare verpakkingen.

Onderzoek naar stand van zaken en trends herbruikbare verpakkingen

Het Center for Research in Sustainable Packaging (CRISP) is een samenwerking van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) met Universiteit Utrecht, Universiteit Twente en Wageningen UR. CRISP heeft als doel om de kennis op het gebied van duurzaam verpakken te versterken, in zowel onderzoek als de praktijk. Klik hier voor meer informatie over CRISP.

Met een verbruik van ongeveer veertig procent van de kunststoffen en vijftig procent van het papier in Europa, is de verpakkingssector een grootverbruiker van materialen. Verpakkingen hebben veel gevolgen voor het milieu, terwijl ze ook een aanzienlijke kostenpost vormen. Met herbruikbare verpakkingen kunnen milieueffecten aanzienlijk worden verminderd.

In het onderzoek van Worrell worden de trends op het gebied van herbruikbare verpakkingen en de literatuur over herbruikbare verpakkingen besproken, om inzicht te krijgen in de huidige state-of-the-art kennis en om richtingen te bepalen voor onderzoek en ontwikkeling. Dit kan bijdragen tot een beter begrip van de belangrijkste factoren die ten grondslag liggen aan het ontwerp en de effecten van duurzamere verpakkingssystemen.

Klik hier voor de publicatie.

Meer weten over herbruikbare verpakkingen? Om gezamenlijke uitdagingen en kansen verder te onderzoeken, heeft het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) de Community of Practice Herbruikbare verpakkingen opgericht. Klik hier voor meer informatie. 

 

Gerelateerd nieuws