Nieuws

Nieuwe update bij Afwegingskader SUP-verpakkingen

Publicatiedatum: 31 juli 2023

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een nieuwe update gepubliceerd op het Afwegingskader voor SUP-verpakkingen (single use plastics). Deze zogenoemde ‘Carrousel ronde 2’ heeft betrekking op alle vragen rondom consumptie-vermindering.

Nieuwe update bij Afwegingskader SUP-verpakkingen

Afgelopen jaar is de ministeriële regeling over kunststofproducten voor eenmalig gebruik gepubliceerd, als onderdeel van de Single Use Plastics-richtlijn. In deze regeling staan (onder meer) maatregelen om het gebruik van kunststof drinkbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik te verminderen. In december 2022 publiceerde IenW het zogeheten Afwegingskader, om een heldere afbakening te maken welke producten binnen of buiten de reikwijdte van de ministeriële regeling vallen. Het Afwegingskader gaf geen antwoord op álle vragen en bevatte ‘grijze gebieden’: van diverse verpakkingen bleek onduidelijk of ze wel of geen SUP zijn.

Het ministerie vroeg aan Rebel en Partners for Innovation om de uitwerking van specifieke definities in het afwegingskader. Daarnaast verschijnt een periodieke update van de voorbeeldenlijst op basis van bestaande casuïstiek. Deze ‘carrousel’ wordt zesmaal georganiseerd. In mei werden de resultaten van de eerste ronde gepubliceerd. Hierin werden tien issues behandeld, met concrete cases als voorbeelden.

Nu is de tweede update gepubliceerd. Hierin worden de volgende drie onderwerpen behandeld: het berekenen van een meerprijs, consumptie op locatie of onderweg en het aanbieden van een herbruikbaar alternatief. De update is gebaseerd op de vragen die binnenkomen bij de verschillende helpdeskfuncties van Rijkswaterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport, het KIDV en het Afvalfonds Verpakkingen. Dit document geeft antwoord op de meest gestelde vragen in de afgelopen maanden en dient ter aanvulling op het oorspronkelijke Afwegingskader. Het is de bedoeling dat dit jaar nog verschillende ‘Carrousel-ronden’ worden gehouden. Wie een casus of vraag wil indienen, kan terecht bij de Helpdesk Afvalbeheer van Rijkswaterstaat, onder vermelding van ‘Casus Afwegingskader SUP’. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van de aanvulling op het Afwegingskader? Mai dan svp naar SUP@minienw.nl.