Menu Sluit
Nieuws

Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik

Publicatiedatum: 31 maart 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de zogeheten Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik gepubliceerd. In de regeling staan maatregelen om het gebruik van kunststof drinkbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik te verminderen. Andere maatregelen gaan over de vermindering van zwerfafval en de uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid, zoals de vergoeding van kosten die gebiedsbeheerders maken voor het opruimen van zwerfafval.

Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik

De ministeriële regeling omvat de uitwerking van een aantal maatregelen, die voortkomen uit de Europese richtlijn voor single use plastics. Deze zogenoemde SUP-richtlijn verplicht lidstaten om verschillende maatregelen te nemen en daarmee de milieu-impact van wegwerpplastics te beperken én die het ontstaan van zwerfafval op land en in de zee voorkomen.

Hieronder worden de belangrijkste bepalingen uit de regeling kort weergegeven, gevolgd door een aantal downloadlinks naar publicaties met gedetailleerde informatie.

Reductiemaatregelen

In de ministeriële regeling is uitgewerkt hoe een significante en aanhoudende reductie kan worden bewerkstelligd van de consumptie van drinkbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik, die kunststof bevatten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het verstrekken van deze producten op uitgiftepunten met consumptie ter plaatse (in bijvoorbeeld een kantine, kantoor, restaurant, snackbar of festival) en tussen het verstrekken van deze producten op uitgiftepunten met consumptie voor onderweg, afhaal en bezorgen.

Consumptie ter plaatse

Voor consumptie ter plaatse wordt het gebruik van herbruikbare bekers en voedselverpakkingen de norm. Wegwerpbekers en -voedselverpakkingen die kunststof bevatten, worden verboden. Dat geldt ook voor kartonnen koffiebekers, die een kunststof laagje hebben. Voor bekers of voedselverpakkingen die ter plaatse worden ingezameld en hoogwaardig kunnen worden gerecycled, geldt een uitzondering. Met ‘hoogwaardig’ wordt bedoeld dat het materiaal weer terug kan komen als voedselcontactmateriaal.

Consumptie onderweg en afhaal- en bezorgmaaltijden

Voor consumptie van eten en drinken voor onderweg, afhaal en bezorgen is in de ministeriële regeling bepaald, dat wegwerpdrinkbekers en -voedselverpakkingen die kunststof bevatten niet meer gratis mogen worden verstrekt. Dit geldt ook voor bepaalde bekers en voedselverpakkingen waaruit direct kan worden geconsumeerd die in supermarkten worden verkocht. Tevens moet er voor maaltijden en dranken die ter plekke worden bereid (niet voorverpakt) een herbruikbaar alternatief beschikbaar zijn voor de consument. Dit kan een zelf meegebrachte beker of verpakking zijn.

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zwerfafval

Producenten zijn verantwoordelijk om de kosten te vergoeden die gebiedsbeheerders maken voor het opruimen van het zwerfafval, dat van hun producten afkomstig is. In de ministeriële regeling is de werkwijze vastgelegd om de hoogte van de vergoeding aan gebiedsbeheerders te bepalen. Daarnaast verplicht de regeling aan producenten om bewustmakingsmaatregelen te nemen.

Downloads

  • Kamerbrief Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik (29 maart 2022)
  • Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik (Staatscourant nr. 8376)
  • Beslisnota Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik
  • Infographic met tijdlijn: Maatregelen om gebruik van plastic wegwerpbekers en -voedselverpakkingen te verminderen

 

Gerelateerd nieuws en evenementen