Nieuws

Nieuwe regels voor wegwerpplastic vanaf 1 juli

Publicatiedatum: 21 juni 2023

Klanten van supermarkten en van afhaal- en bezorglocaties, zoals snackbars, betalen vanaf 1 juli a.s. voor wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten, tenzij ze van een herbruikbaar alternatief gebruikmaken. Dit is een van de nieuwe regels om de impact van wegwerpplastic op het milieu te verminderen en om meer plastic te hergebruiken en recyclen.

Nieuwe regels voor wegwerpplastic vanaf 1 juli

In Nederland gebruiken we per dag 19 miljoen wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Dit gebruik moet in Nederland in 2026 met 40 procent zijn verminderd. De nieuwe regels dragen hier aan bij; ze komen voort uit de Europese Single Use Plastics-richtlijn (SUP).

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een website met meer informatie over de nieuwe SUP-maatregelen. Onlangs publiceerde het ministerie ook een update van het Afwegingskader Regelgeving kunststofproducten voor eenmalig gebruik, om een heldere afbakening te maken welke producten binnen of buiten de reikwijdte van de SUP-richtlijn vallen.

Ook het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) biedt de nodige informatie voor producenten en importeurs van verpakkingen en verpakte producten:

  • Meer weten over de Single Use Plastics-richtlijn, een overzicht van de maatregelen en de tijdlijn van implementatie? Bezoek onze dossierpagina over dit onderwerp.
  • Wat komt er verder op het gebied van wet- en regelgeving op het bedrijfsleven af? De tijdlijn Wet- en Regelgeving voor verpakkingen biedt een overzicht van alle aan verpakkingen gerelateerde wetgeving.

 

Hoe bereiden ondernemers en consumenten zich voor op de regels die 1 juli van kracht gaan? En wat weten zij over duurzaamheid en wegwerpplastics? Onderstaande video licht dit toe.

Meer nieuws en evenementen