Menu Sluit
Nieuws

KIDV Verpakkingsbarometer zet branche-breed aan tot duurzaam verpakken

Publicatiedatum: 16 december 2021

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar verpakkingen van veel verkochte cosmeticaproducten, was- en reinigingsmiddelen. Hoe worden bijvoorbeeld deodorant, haargel, allesreiniger en wasmiddelen over het algemeen verpakt en waar liggen de kansen om deze verpakkingen, uit het oogpunt van duurzaamheid, te verbeteren? Het onderzoek - onder de naam Verpakkingsbarometer - maakt het voor bedrijven inzichtelijk waar de meeste winst valt te halen om deze verpakkingen verder te verduurzamen.

KIDV Verpakkingsbarometer zet branche-breed aan tot duurzaam verpakken

Vandaag publiceert het KIDV de rapportages van de Barometer-onderzoeken, die zijn verricht ten behoeve van de leden van de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) en de NVZ – Schoon | Hygiënisch |  Duurzaam (NVZ). Hierin staan onder meer overzichten van verkoop- en verpakkingsgegevens, berekeningen over de hoeveelheid verpakkingsgewicht en berekeningen over de impactratio en het productresidu van de honderden onderzochte product-verpakkingscombinaties. De impactratio is de hoeveelheid verpakkingsgewicht per 100 gram/milliliter product. Het productresidu is de hoeveelheid product die in een verpakking achterblijft, nadat enige moeite is gedaan om de verpakking leeg te maken.

Ook bevat elke rapportage informatie over de verwerking van het verpakkingsafval, met conclusies en aanbevelingen om de verpakkingen te verduurzamen. Bijvoorbeeld door ze beter recyclebaar te maken, een ander materiaal te kiezen of de hoeveelheid materiaal te verminderen.

“Bedrijven binnen onze sector zijn continu bezig met de verduurzaming van verpakkingen. De conclusies van de Barometer bieden in deze context goede handelingsperspectieven. Dankzij de kwantitatieve analyse in het onderzoek wordt het voor bedrijven inzichtelijker waar de meeste winst valt te behalen op het gebied van verduurzaming”, stelt Sustainability Manager Lisa Sligting van de NVZ.

Max Hellinga, consultant scientific and regulatory affairs van de NCV: “Er gebeurt inderdaad veel bij bedrijven. De Verpakkingsbarometer geeft een stand van zaken, die laat zien waar we getalsmatig als branche nu staan. Het helpt ons als NCV om de resultaten van het Brancheplan Duurzaam Verpakken te monitoren. Als de meting over een paar jaar kan worden herhaald, kunnen we onze vorderingen vaststellen. Daarnaast is de Barometer voor onze leden een mooi middel om hun eigen verpakkingen aan te spiegelen, wat hen nieuwe inzichten en aangrijpingspunten oplevert om verpakkingen te verbeteren.”

Het onderzoek is onder regie van het KIDV uitgevoerd door studenten van de Haagse Hogeschool, de Hogeschool van Amsterdam en HAS Den Bosch, die een aan verpakken gelieerde studie volgen. Zij analyseerden honderden verpakkingen. Sligting: “Wat de Barometer zo waardevol maakt, is dat niet op één aspect van verpakkingen is ingezoomd, maar juist naar verschillende eigenschappen is gekeken die relevant zijn als het om duurzaam verpakken gaat. Zoals de recyclebaarheid, maar ook de hoeveelheid productresidu per verpakkingseenheid. Omdat er op dit gebied veel gebeurt binnen onze sector, verwachten wij dat er significante verbeteringen kunnen worden waargenomen in een eventueel vervolgonderzoek.”

Het KIDV is met een aantal andere brancheorganisaties in gesprek om ook voor andere sectoren Barometer-onderzoeken uit te voeren.

Klik hier om de rapporten van de KIDV Verpakkingsbarometer Cosmeticaproducten te downloaden.

Klik hier om de rapporten van de KIDV Verpakkingsbarometer Zeep en reinigingsmiddelen te downloaden.

 

Meer nieuws en evenementen