Nieuws

KIDV publiceert updates 2024 van Recyclechecks voor kunststof verpakkingen

Publicatiedatum: 20 december 2023

Het KIDV heeft vandaag de updates gepubliceerd van de Recyclechecks voor vormvaste en flexibele kunststof verpakkingen (versie 2024). Hiermee kunnen bedrijven beoordelen of een verpakking goed of minder goed recyclebaar is. Die score is medebepalend voor de Tariefdifferentiatie van het Afvalfonds Verpakkingen.

KIDV publiceert updates 2024 van Recyclechecks voor kunststof verpakkingen

In 2018 werd de eerste Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen gelanceerd. Daarna volgden Recyclechecks voor flexibele kunststof verpakkingen en voor verpakkingen van papier en karton, glas en metaal. Ze bestaan uit een vragenlijst en een document met achtergrondinformatie. Beantwoording van de vragen leidt tot een score: optimaal, redelijk, beperkt of niet recyclebaar.

De Recyclechecks worden regelmatig geactualiseerd op basis van actuele ontwikkelingen in de verpakkingsketen. Zo kunnen nieuwe wet- en regelgeving, verbeterde recyclingmethodes en innovaties in de markt aanleiding zijn voor aanpassingen. De 2024-versies van de Recyclechecks voor kunststoffen zijn bijvoorbeeld afgestemd op het nieuwe systeem voor Tariefdifferentiatie Plastic 2.0 van het Afvalfonds Verpakkingen. Verder is bij deze update veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de achtergrondinformatie, wat de lezer helpt om recyclingprocessen goed te begrijpen en het daardoor makkelijker wordt om duurzame keuzes te maken.

Aanpassingen Recyclecheck Vormvast

De belangrijkste aanpassingen in de 2024-versie van de KIDV Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen zijn:

Eén weggooi-eenheid, tenzij...

Een verpakking wordt niet altijd in zijn geheel weggegooid. Vaak bestaan verpakkingen uit verschillende onderdelen, mogelijk van verschillende materialen, die door de gebruiker op verschillende momenten worden weggegooid. In dat geval is er sprake van meerdere weggooi-eenheden. Dit heeft invloed op de recyclebaarheid van de verpakking. Om de recyclebaarheid te kunnen beoordelen, wordt in de KIDV Recyclechecks een opdeling in weggooi-eenheden en vervolgens in een hoofdcomponent en sub-componenten gehanteerd.

Als uitgangspunt voor de Recyclecheck hanteert het KIDV het principe dat elke verpakking uit één weggooi-eenheid bestaat, tenzij:

  • de verpakking uit losse onderdelen bestaat, die niet aan elkaar verbonden zijn.
  • een onderdeel van de verpakking definitief en volledig moet worden verwijderd om het product te kunnen gebruiken
  • de verpakking onderdelen bevat, zoals een klemdeksel, die loskomen bij geringe mechanische belasting

Klein chemisch afval/medicijnen

Lege verpakkingen (weggooi-eenheden) die in contact zijn geweest met klein chemisch afval (waaronder medicijnen), mogen worden afgedankt in de PMD-stroom en kunnen daarmee dus ter recycling worden aangeboden.

Protocol warm-afwasbare lijmen

Het protocol voor warm-afwasbare lijmen voor vormvaste PE- en PP-verpakkingen stond voor 2023 op de planning. Helaas is de invoering complexer dan ingeschat. Het doel is nu om dit protocol in de eerste helft van 2024 te publiceren. Bij het protocol voor afwasbare lijmen komt een lijst onder welke randvoorwaarden testresultaten óók voor vergelijkbare verpakkingen kunnen worden gehanteerd.

Impact etiketten, sleeves, bedrukking en andere sub-componenten

Ten opzichte van de 2023-versie zijn enkele vragen (11, 12 en 15) in de Recyclecheck aangepast om de impact van etiketten, sleeves, bedrukking en sub-componenten op de recyclebaarheid beter te kunnen aangeven. Om deze reden zijn de genoemde vragen ook aangepast in de 2023-versie. Deze aanpassingen hebben geen gevolgen voor de verpakkingen (weggooi-eenheden) die al zijn beoordeeld.

Tariefdifferentiatie

Een deel van de tekst is herschreven om de Recyclecheck af te stemmen op de nieuwe regeling van het Afvalfonds Verpakkingen voor Tariefdifferentiatie Plastic 2.0. Hiermee worden goed recyclebare plastic verpakkingen en de inzet van recyclaat bij het maken van nieuwe verpakkingen beloond. Kijk hier voor meer informatie over Tariefdifferentiatie.

Vraag hier uw link aan naar de KIDV Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen.

 

 

Aanpassingen Recyclecheck Flexibel

De belangrijkste aanpassingen in de 2024-versie van de KIDV Recyclecheck Flexibele Kunststof Verpakkingen zijn:

Eén weggooi-eenheid, tenzij...

Een verpakking wordt niet altijd in zijn geheel weggegooid. Vaak bestaan verpakkingen uit verschillende onderdelen, mogelijk van verschillende materialen, die door de gebruiker op verschillende momenten worden weggegooid. In dat geval is er sprake van meerdere weggooi-eenheden. Dit heeft invloed op de recyclebaarheid van de verpakking. Om de recyclebaarheid te kunnen beoordelen, wordt in de KIDV Recyclechecks een opdeling in weggooi-eenheden en vervolgens in een hoofdcomponent en sub-componenten gehanteerd.

Als uitgangspunt voor de Recyclecheck hanteert het KIDV het principe dat elke verpakking uit één weggooi-eenheid bestaat, tenzij:

  • de verpakking uit losse onderdelen bestaat, die niet aan elkaar verbonden zijn;
  • een onderdeel van de verpakking definitief en volledig moet worden verwijderd om het product te kunnen gebruiken;
  • de verpakking onderdelen bevat, zoals een klemdeksel, die loskomen bij geringe mechanische belasting.

Klein chemisch afval/medicijnen

Lege verpakkingen (weggooi-eenheden) die in contact zijn geweest met klein chemisch afval (waaronder medicijnen), mogen worden afgedankt in de PMD-stroom en daarmee dus ter recycling kunnen worden aangeboden.

Impact etiketten, sleeves, bedrukking en andere sub-componenten

In de 2023-versie misten gebruikers bij vraag 8 de optie voor directe bedrukking, waardoor zij niet verder konden met het invullen van de Recyclecheck. Deze optie is nu toegevoegd.

Ook is een tip toegevoegd over het gebruik van drukinkten, onder meer om het gebruik van inkten te minimaliseren en ze goed te kunnen scheiden van het materiaal van de hoofdcomponent (zie ook de KIDV-factsheet Inkten). 

Vraag hier uw link aan naar de KIDV Recyclecheck Flexibele Kunststof Verpakkingen.