Menu Sluit
Instrument

KIDV Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen

Publicatiedatum: 23 december 2021

De KIDV Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen is een hulpmiddel bij één van de vele keuzes die verpakkingsontwerpers, maar ook marketeers en inkopers, moeten maken als ze een nieuw product of verpakking op de markt brengen.

KIDV Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen

In december 2021 is de laatste update van de KIDV Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen (versie 2022) gepubliceerd. Lees het nieuwsbericht met een beknopt overzicht van de belangrijkste aanpassingen in deze update.

De Recyclecheck bestaat uit een beslisboom met vragen over het materiaal van de verpakking en over verpakkingsonderdelen, die invloed hebben op de sortering en recycling. De vragen moeten steeds met ja of nee worden beantwoord. Het KIDV geeft bij elke vraag ook achtergrondinformatie over de verschillende aspecten van sortering en recycling. Aan het eind rolt het antwoord eruit: de verpakking is goed recyclebaar, of niet.

Als aanvulling op deze Recyclecheck heeft het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP) in opdracht van het KIDV een testprotocol ontwikkeld betreffende de loslaatbaarheid van labels en lijmen op vormvaste verpakkingen van PP en PE. Meer informatie vindt u hier

Tariefdifferentiatie

Als verpakkingen in de Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen als ‘goed recyclebaar’ uit de bus komen, kunnen bedrijven tariefdifferentiatie aanvragen bij het Afvalfonds Verpakkingen. Ze betalen dan een lagere afvalbeheersbijdrage. Er geldt een uitzondering voor PET-trays en andere gethermovormde PET-verpakkingen. Die komen niet in aanmerking voor een lagere afvalbeheersbijdrage. Heeft u vragen over tariefdifferentiatie? Neem dan contact op met het Afvalfonds Verpakkingen.

Bedrijven die de Afvalbeheersbijdrage betalen, kunnen tot 1 april 2022 aangifte doen over het boekjaar 2021. Om te bepalen of hun verpakking goed recyclebaar is, gelden de voorwaarden uit de Recyclecheck van 2021.
Per 1 januari 2022 gelden de voorwaarden van de 2022-versie van de Recyclecheck.

Beide versies kunt u hieronder downloaden.

Andere KIDV Recyclechecks

Het KIDV heeft ook Recyclechecks voor flexibele kunststof verpakkingenpapier- en kartonverpakkingen en glazen verpakkingen ontwikkeld. Er wordt gewerkt aan de recyclecheck voor verpakkingen van metaal.

Downloads KIDV Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen

Lees de privacyvoorwaarden van het KIDV.

Subsidiemogelijkheden voor aanpassingen aan apparatuur en verpakkingslijnen

Bedrijven die productieapparatuur of verpakkingslijnen willen aanpassen die nodig zijn om verpakkingen goed recyclebaar of beter recyclebaar te maken, kunnen in aanmerking komen voor fiscaal voordeel uit de zogeheten MIA/Vamil-regeling. Die heeft betrekking op investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. De regeling wordt uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Op het gebied van vormvaste en flexibele kunststof verpakken zijn er twee regelingen:

  1. Bedrijfsmiddelcode F1260 (Milieulijst) voor aanpassing van productieapparatuur om verpakkingen ‘goed recyclebaar’ te maken, die in de bestaande situatie worden geclassificeerd als ‘redelijk recyclebaar’, beperkt recyclebaar’ of ‘niet recyclebaar’. Klik hier.
  2. Bedrijfsmiddelcode A1261 (Milieulijst) voor aanpassing van productieapparatuur om verpakkingen ‘redelijk recyclebaar’ te maken, die in de bestaande situatie worden geclassificeerd als ‘beperkt recyclebaar’ of ‘niet recyclebaar’. Klik hier.