Menu Sluit
Instrument

KIDV Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen

De KIDV Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen is een hulpmiddel bij één van de vele keuzes die verpakkingsontwerpers, maar ook marketeers en inkopers, moeten maken als ze een nieuw product of verpakking op de markt brengen. De tool heeft het model van een beslisboom. Aan het eind rolt het antwoord eruit: de verpakking is goed recyclebaar, of niet.

KIDV Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen

Aan de gebruiker wordt een beknopt aantal vragen gesteld over het materiaal en over verpakkingsonderdelen die invloed hebben op de sortering en recycling. De vragen moeten steeds met ja of nee worden beantwoord. Het KIDV geeft bij elke vraag ook achtergrondinformatie over de verschillende aspecten van sortering en recycling. Aan het eind rolt het antwoord eruit: de verpakking is goed recyclebaar, of niet.

Vormvaste kunststoffen die als goed recyclebaar uit de KIDV Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen komen, komen in aanmerking voor tariefdifferentiatie bij het Afvalfonds Verpakkingen. Voor flexibele kunststoffen geldt dit niet. Voor meer informatie over de tariefdifferentiatie kunt u contact opnemen met het Afvalfonds Verpakkingen.

Het KIDV heeft ook Recyclechecks voor flexibele kunststof verpakkingenpapier- en kartonverpakkingen en glazen verpakkingen ontwikkeld. Er wordt gewerkt aan de recyclecheck voor verpakkingen van metaal.

Download de KIDV Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen - versie 2021

Lees de privacyvoorwaarden van het KIDV.