Nieuws

KIDV publiceert roadmap ‘Multilayer flexible packaging in a circular economy’

Publicatiedatum: 26 augustus 2020

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) publiceert vandaag de roadmap ‘Multilayer flexible packaging in a circular economy’. Het document bevat een technische kijk op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het ontwerp en de recycling van meerlaagse flexibele kunststof verpakkingen.

KIDV publiceert roadmap ‘Multilayer  flexible packaging in a circular economy’

Het KIDV schetst de technische dilemma’s én benoemt acht oplossingsrichtingen om laminaatverpakkingen verder circulair te maken, elk met hun voor- en nadelen. De roadmap wordt ingezet voor een dialoog met ketenpartijen, die op een termijn van drie tot vijf jaar en op Europees niveau moet leiden tot breed gedragen keuzes om deze complexe materie aan te pakken.
 
Community of Practice
De roadmap is het resultaat van de samenwerking tussen het KIDV en zeven vooraanstaande bedrijven in de zogeheten Community of Practice Laminaat Verpakkingen, die in 2019 van start ging. De deelnemers zijn FrieslandCampina, Intersnack, Jacobs Douwe Egberts, Mars Wrigley, Nestlé, Pepsico en Unilever. Zij staan voor vergelijkbare uitdagingen met betrekking tot de recycling van laminaten.
 
In de afgelopen periode zijn door verschillende partijen internationale ontwerp-richtlijnen voor laminaten gepubliceerd, zoals die van CEFLEX en RecyClass. Die zijn gebaseerd op ideaalbeelden, die echter nog ver af staan van de huidige praktijk van inzameling, sortering en recycling van deze verpakkingen. Hierbij speelt ook mee dat het ene land in Europa op deze gebieden nog niet zo ver is als het andere land. De KIDV-roadmap dient als basis voor een stappenplan om deze kloof in de komende jaren te overbruggen.
 
In de roadmap geeft het KIDV een beschrijving van de huidige marktsituatie en de verschillende materiaalstromen om flexibele verpakkingen te produceren. “De vraag is hoe het beste kunnen worden gerecycled, wat technisch haalbaar en betaalbaar is, om er uiteindelijk weer nieuwe verpakkingen van te kunnen maken. Hiervoor hebben we verschillende scenario’s opgesteld”, vertelt projectleider Niels van Marle, verpakkingskundige van het KIDV.
 
Met deze roadmap rondt het KIDV de eerste fase van de Community of Practice af. “In de volgende fase gaan we samen met alle andere partijen in de keten - van ontwerpers en recyclers tot overheid en consumenten - de dialoog aan, om te beoordelen wat goede keuzes voor de toekomst zijn. Elke partij heeft haar eigen belangen en uitdagingen en die moeten allemaal worden meegewogen. Uiteindelijk zal ook elke partij een deel van de oplossing moeten leveren”, aldus Van Marle.
 
U kunt de roadmap ‘Multilayer flexible packaging in a circular economy’ hier downloaden.
 
Het KIDV organiseert in het najaar samen met CEFLEX een meeting om de kennis die is opgedaan met stakeholders uit de verpakkingsketen te delen. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Niels van Marle (n.vanmarle@kidv.nl).

 

Gerelateerd nieuws en evenementen