Nieuws

Ambitieuze nieuwe verordening, maar nog veel uitwerking nodig

Publicatiedatum: 1 december 2022

De Europese Commissie heeft op 30 november 2022 met de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) nieuwe voorstellen gepubliceerd om hergebruik en recycling van verpakkingen te stimuleren en een einde te maken aan verspilling van verpakkingen.

Ambitieuze nieuwe verordening, maar nog veel uitwerking nodig

De PPWR is de opvolger van de Europese verpakkingsrichtlijn, de Packaging and Packaging Waste Directive uit 1994 en alle updates daarvan. Dit was een richtlijn, die de lidstaten op hun eigen manier in nationale wetgeving hebben omgezet; Nederland deed dit in het Besluit beheer verpakkingen. De PPWR is een verordening. Als die wordt aangenomen, is het een Europese wet die in alle EU-landen dan meteen van kracht is. Dit betekent een gelijk speelveld voor alle lidstaten.

“Het lijkt erop dat ‘level playing field’ een belangrijk uitgangspunt is voor de Europese Commissie. De wetgeving in de verschillende EU-landen is de afgelopen decennia versnipperd geraakt, waardoor het veelal internationaal opererende bedrijfsleven overal met verschillende regels te maken heeft. Harmonisatie is een belangrijke voorwaarde om op grote schaal duurzame stappen op het gebied van verpakkingen te kunnen maken”, stelt verpakkingskundige Karen van de Stadt van het KIDV.

De vandaag gepubliceerde PPWR is nu nog een voorstel. De Europese Commissie zelf (alle Eurocommissarissen), de Europese Raad (de vakministers uit alle lidstaten) en het Europees Parlement onderhandelen hier de komende tijd over. Het voorstel bevat véél gedetailleerde aanwijzingen, die nog wel verder moeten worden uitgewerkt. Als de onderhandelingen (trilogen) voorspoedig verlopen, dan kan de PPWR naar verwachting in 2024 definitief van kracht worden.

Naast de gedetailleerdheid van de PPWR valt op dat er veel aandacht is voor het gebruik van gerecycled content in nieuwe verpakkingen én voor herbruikbare/navulbare verpakkingen. Ook verschaft de Europese Commissie duidelijkheid aan de industrie en consumenten over biogebaseerde, composteerbare en biologisch afbreekbare kunststoffen; er wordt aangegeven voor welke toepassingen dergelijke kunststoffen echt milieuvriendelijk zijn en hoe zij moeten worden ontworpen, verwijderd en gerecycleerd.

Ambitieus

“Het is een interessant en ambitieus voorstel, wat voor veel beweging gaat zorgen”, oordeelt KIDV-directeur Chris Bruijnes over de PPWR. “Nieuwe wetgeving is voor bedrijven een belangrijke driver. Dat zien we op dit moment bijvoorbeeld aan de implementatie van de Single Use Plastics-richtlijn, wat veel impact op de bedrijfsvoering heeft.”

“Ondanks de enorme tijdsdruk pakken bedrijven dat vaak goed op”, aldus Bruijnes. “De afgelopen jaren zijn sowieso al flinke stappen gezet om verpakkingen goed recyclebaar te maken en om materiaalgebruik te reduceren. Recentelijk rapporteerde het CBL over primaire verpakkingen, dat in 2021 31 procent van de kunststof verpakkingen en 63 procent van de papier- en kartonverpakkingen goed recyclebaar was. Met de nieuwe verordening komt nóg meer aandacht om verpakkingen te verduurzamen. De nadere uitwerking vraagt van alle partijen in de verpakkingsketen ongetwijfeld veel energie en er moet veel verduidelijkt worden. Aan de andere kant hoop ik dat niet alles wordt dichtgeregeld, want dat remt innovatie en er is juist veel innovatie nodig om circulaire doelstellingen te verwezenlijken.”

Bekijk ook onze tijdlijn met de wet- en regelgeving over verpakkingen.

Download pdf: Proposal for a Regulation on packaging and packaging waste (alleen beschikbaar in het Engels)

 

Meer nieuws en evenementen